Passende zorg

Om de zorg in Nederland voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden moet de zorg de komende jaren anders georganiseerd worden. Het Kader Passende Zorg geeft richting aan deze veranderingen. Op deze pagina vind je meer informatie over het kader en de beweging naar passende zorg.

Urgentie voor passende zorg

Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen langer zorg nodig en neemt het aantal mensen met chronische ziekten toe. Er zijn op den duur steeds meer mensen in de zorg nodig, maar die zijn er niet.

In het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ (2021) stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het al overduidelijk: doen we met elkaar niets, dan moet binnen 40 jaar 1 op de 3 Nederlanders in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7 personen. Ook komen er meer en meer dure geneesmiddelen en dure technologieën op de markt. Daardoor stijgen de kosten voor de zorg te hard. Als we hier niets aan veranderen, kan straks niet iedereen meer goede zorg krijgen. 

Met het IZA (en ook de andere zorgakkoorden WOZO en GALA) is passende zorg in een fase terecht gekomen van doen. Alle betrokken partijen werken samen aan de beweging naar passende zorg.

Ambitie van het kader passende zorg

De missie uit het Kader is ambitieus, namelijk:

“In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor verhoudings­gewijs niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.”

De ondertekenaars van het IZA sluiten zich aan bij de missie. Samen met zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid werken zij aan de beweging naar passende zorg.

4 principes van passende zorg

Binnen het kader passende zorg wordt er gewerkt met de 4 principes van passende zorg. De 4 principes zijn:

  1. Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs.
  2. Passende zorg wordt, waar mogelijk, dicht bij de patiënt georganiseerd. 
  3. Bij passende zorg beslissen patiënten samen met hun arts over wat voor hen de best mogelijke behandeling is. 
  4. Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en de aandacht voor wat iemand wel kan. 

Om passende zorg morgelijk te maken, zie je ook dat zorgverleners waar nodig samenwerken met hulpverleners in het sociaal domein. Denk daarbij aan hulp van gemeenten en vrijwilligersorganisaties. 

Passende zorg dialogen

VWS organiseert in 2024 dialogen en huiskamergesprekken om te weten wat er speelt in het veld en om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. In de passende zorg dialogen gaan mensen uit de zorg met elkaar of met bestuurders in gesprek. De huiskamergesprekken zijn gericht op inwoners. Jan Kremer gaat hier in gesprek met inwoners over de wensen en behoeften.

De dialogen en huiskamergesprekken van 2024 zijn een vervolg op de passende zorg dialogen die het Zorginstituut eerder organiseerde.

Wil je een van deze gesprekken bijwonen? Meld je via de knop vrijblijvend aan om op de hoogte te blijven van de agenda in 2024.

Hou mij op de hoogte

Passende zorg in de praktijk

Het Zorginstituut is door de IZA-partijen aangewezen om goede voorbeelden van passende zorgpraktijken te verzamelen én te delen. Het de bedoeling dat kansrijke zorgpraktijken ook in andere delen van Nederland worden opgepakt of overgenomen. Een passende zorgpraktijk werkt volgens de 4 principes van passende zorg.

Bekijk de passende zorgpraktijken

Na het Zorginstituut deelt ook VGZ bijna 100 zinnige, passende en doelmatige zorg initiatieven. 

Deel deze pagina