Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO)

De bevolking van Nederland wordt de komende decennia snel gemiddeld ouder. De kans op chronische aandoeningen en daarmee de vraag naar ondersteuning en zorg neemt toe. Met als risico: oplopende zorgkosten, verminderde kwaliteit van zorg en toenemende tekorten op de arbeidsmarkt. Niets doen is geen optie. En tegelijkertijd zien we ook dat het anders kan. Hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? En hoe stimuleren we de samen- en zelfredzaamheid?

Minister Conny Helder heeft in 2022 samen met ruim dertig partijen het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gepresenteerd, dat werkt aan antwoorden op deze vragen. WOZO vormt samen met het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)  het langjarige transitieprogramma om Nederland voor te bereiden op de bovengenoemde trends.

5 actielijnen

Het programma bevat een vijftal actielijnen die bijdragen aan de visie op wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen. Met de belangrijkste stakeholders worden deze samen verder uitgewerkt:

  1. Samen vitaal ouder worden
  2. Sterke basiszorg voor ouderen
  3. Passende Wlz zorg
  4. Wonen en zorg voor ouderen
  5. Arbeidsmarkt en innovatie

Lees meer over de  het programma WOZO op de pagina van de Rijksoverheid over  Vernieuwingen Ouderenzorg.