Hoe werk je samen in de wijkverpleging?

Mensen met een zorgvraag willen graag een passend antwoord op hun vraag. Het helpt daarom als zorgprofessionals samenwerken en met elkaar de zorg afstemmen. Op deze pagina vind je informatie over waar je op moet letten als je in je eigen organisatie en met andere zorgaanbieders in de wijkverpleging samenwerkt. Maar ook hoe je samenwerkt met bijvoorbeeld de huisarts.

Waarom is het belangrijk om samen te werken?

© VWS, Purebudget

Doordat er steeds meer cliënten zorg nodig hebben en er een personeelstekort is, wordt samenwerken steeds belangrijker. Samenwerken betekent voor jou als zorgverlener passende zorg kunnen leveren en elkaar als het nodig is weten te vinden. Je kunt de zorgvraag van een cliënt beter coördineren. Bovendien zorg je voor overzicht van de beschikbare capaciteit en specialisme bij aanbieders. Dat betekent dat het voor cliënten en bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en zorginkopers duidelijk is wie ze voor wijkverpleging moeten benaderen.

Je zorgt ook voor herkenbare en aanspreekbare teams voor je cliënt. Samenwerking is belangrijk met andere wijkverpleegkundigen, maar ook in de keten. Als wijkverpleegkundige kom je namelijk bij de mensen thuis en weet je ook goed of er andere klachten zijn. Door samen te werken met de huisarts en het sociaal domein kun je dus nog beter passende zorg bieden.

Waar moet je op letten in de samenwerking tussen andere zorgaanbieders in de wijkverpleging en het maken van afspraken?

Een fijne samenwerking in de wijkverpleging is afhankelijk van een goede gegevensuitwisseling van data, een samenhangende visie en aanpak en goede afspraken. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vind je de belangrijkste punten waaraan de gemaakte afspraken moeten voldoen.

Herkenbare en aanspreekbare teams

In 2021 is landelijk afgesproken dat er in elke wijk een herkenbaar en aanspreekbaar team moet komen. Zo is het voor wijkverpleegkundigen, cliënten en alle andere relevante partijen duidelijk wie ze kunnen benaderen voor de wijkverpleging. Zoek dus als nieuwe zorgaanbieder aansluiting bij het herkenbare en aanspreekbare team in jouw wijk. Kijk voor meer informatie over de leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging op de website van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met onplanbare avond- en weekendzorg?

Wil je met andere organisaties en wijkverpleegkundigen samenwerken op de onplanbare avond- en weekendzorg? Oftewel zorg die niet gepland of uitgesteld kan worden tot de dag erna en die buiten gewone werkuren valt. Dat mag, maar je moet er wel voor zorgen dat de afspraken de cliënt centraal stellen. Je vindt hier meer informatie over op de website van ACM.

Hoe zit het met onplanbare nachtzorg?

Voor de onplanbare nachtzorg zijn in 2020 landelijke afspraken gemaakt dat zorgaanbieders altijd samenwerken in een samenwerkingsverband. Je mag dus niet zelf nog in de nacht onplanbare oproepen van cliëntenzorg verlenen. In elke regio is er één organisatie die namens alle zorgaanbieders de routes op zich neemt. Informeer bij collega’s in jouw regio wie dat is, zodat je je kunt aansluiten. Of raadpleeg de leidraad.

Hoe werk je samen binnen je eigen organisatie?

Binnen je eigen organisatie zijn er verschillende manieren waarop je samen met elkaar kunt leren van elkaars ervaringen. Bijvoorbeeld door een casus met elkaar te bespreken. Op de website van V&VN vind je de Intercollegiale Toetsing Indicatieproces. Dit is een vorm van het verbeteren van de professionaliteit waarbij je nadenkt over een specifieke situatie van een collega. Op de website van V&VN kun je ook terecht voor meer algemene informatie over samenwerken.

Hoe bouw je een samenwerking op met andere zorgaanbieders?

Je weg vinden in het zorglandschap kan best lastig zijn als zorgaanbieder. Zoek daarom ook andere zorgaanbieders op, zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Door kennis met elkaar te delen, help je elkaar om betere zorg te leveren en de werkdruk te verminderen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een andere aanbieder in de wijk waar je werkt die de wijk goed kent en je verder bij je zoektocht kan helpen. Bezoek congressen en blijf op de hoogte door je aan te melden voor de belangrijkste nieuwsbrieven.