Wat is de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging waar mogelijk en faciliteert partijen van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Zie voor meer informatie het rapport van de taskforce.

We zetten ons dagelijks in om deze website aan te vullen met meer goede voorbeelden en relevante informatie! Wilt u bepaalde informatie graag terug zien op de website? Laat het ons weten per mail.

Agenda

Netwerkbijeenkomst gemeente Helmond

Mensen die met een probleem bij de gemeente aankloppen, kampen vaak met andere, onderliggende vraagstukken. De gemeente Helmond werkt daarom met een vernieuwd ondersteuningsplan inclusief het digitaal platform OZOverbindzorg. Hiermee komt de volledige problematiek aan het licht. De inwoner houdt zelf de regie, doordat hij de inhoud van het plan bepaalt. Én omdat hij zelf en belangrijke betrokkenen kunnen meekijken in het plan. Tijdens deze netwerkmiddag staat de werkwijze met OZOverbindzorg centraal. 

Activiteitendata
Gemeente Helmond, locatie volgt

25/6 Workshopavond 'Samenwerken in de wijk'

Op dinsdag 25 juni vindt de workshopavond ‘Samenwerken in de wijk’ plaats. Gedurende deze avond staat de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein centraal. Steeds vaker hebben zorggebruikers meervoudige, complexe problemen. Problemen die niet alleen medisch van aard zijn, maar ook sociale ondersteuning behoeven. Samenwerking tussen verschillende professionals is daarom cruciaal. Zorgverleners kunnen elkaar versterken, waardoor zorggebruikers sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Activiteitendata
-
Zorghotel Domstate, Utrecht

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Sociale media