Wat is de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging waar mogelijk en faciliteert partijen van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Zie voor meer informatie het rapport van de taskforce.

We zetten ons dagelijks in om deze website aan te vullen met meer goede voorbeelden en relevante informatie! Laat het ons weten per mail.

Praktijkvoorbeeld: 'Blauwe Zorg in de Wijk'

(Beeldtitel: De juiste zorg op de juiste plek. Margo Quadvlieg:)

RUSTIGE MUZIEK

Nou, het leek ons een goed idee om hier te komen wonen als kwartiermaker omdat je dan meer contact met de mensen hebt.
Je gaat hier naar de huisarts, je gaat hier naar de supermarkt je hebt veel meer verbinding in de buurt.
Hey, goeiemorgen, met Sanny.
We hebben in de eerste serie gezinnen, zal ik maar zeggen heel veel informatie opgehaald.
Hè, waar lopen we nu tegenaan op cliëntniveau, op organisatieniveau op gemeentelijk niveau. Waar zou je graag iets willen veranderen?
Het lijkt me handig om dan gewoon even een afspraak te maken.
Dan kom ik even bij jou thuis langs.

(Aldus Sanny Stauder. Roel Kramer:)

Tegelijkertijd zie je dat die vraagstukken groter zijn.
En je moet eigenlijk door een grotere bril kijken of even om je bril heen kijken.
Daar zitten vaak aanknopingspunten waar de echte vraag van de desbetreffende burger over gaat.
En nu in de volgende ronde willen we heel graag een doorstart maken naar het daadwerkelijk gaan doen, het anders inzetten van zorg.
De hoofdthema's zijn het voorkomen van duurdere behandelingen het dichterbij brengen van de zorg bij mensen en het gebruikmaken van e-health.
Kom zitten.
Het contact tussen de hulpverleners gaat een stuk sneller laagdrempeliger en dat merken wij als hulpverleners onderling.
Ik wou het nog even met je hebben over Anne-Marie hier uit de straat.
Daar was jij nog geweest.
-Ja, ik ben bij haar op bezoek geweest.
Wij zijn een stukje gaan wandelen en ze heeft een beetje haar verhaal gedaan.
Wel een doorbraak, want we zijn natuurlijk heel lang bezig geweest om überhaupt een ingang te krijgen bij haar.
Wat ook voor de hulpverleners geldt, je doet natuurlijk liever tien gezinnen goed dan vijftig gezinnen snel, snel, snel in de week.
Het feit dat ik ervaringswerker ben, wil zeggen dat ik natuurlijk ook een levensontwrichtende situatie heb meegemaakt.
Ik weet wat het is om helemaal in die put te zitten om ook eigenlijk op dat moment niet goed te weten hoe eruit te komen maar toch eruit kunnen komen.
En dat gevoel, dat weet ik wat dat is.
Het contrast met het verleden is groot.
Waar je toch vaak aan het zoeken was, en lange trajecten aanging van wachttijden zoeken naar de juiste behandelaar om vervolgens te constateren dat dat traject toch niet helemaal passend was, en dan was je rustig een jaar verder.
Ik vind het mooi dat wij hebben gekozen om die aanpak te pakken vanuit de gezinnen en niet van bovenaf te gaan bedenken van: wat zou dan beter kunnen?
En ook weer echt die regie terug proberen te leggen bij die burger dat dat wel wezenlijk een heel mooi onderdeel is van deze pilot.

(Met witte letters op een rode achtergrond verschijnt: De juiste zorg op de juiste plek.)

VROLIJKE MUZIEK DIE WEGEBT

Agenda

Congres Slimmer Thuis

Met welke slimme oplossingen kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar moet u op letten bij implementatie? En wat is de keerzijde van deze nieuwe technologie? Helpt technologie ook tegen eenzaamheid? Als u geïnteresseerd bent in deze vraagstukken nodigen we u, of een vertegenwoordiger van uw organisatie, graag uit voor Slimmer Thuis: hét congres met slimme oplossingen voor thuiswonende ouderen.

Activiteitendata
Van Nelle Fabriek Rotterdam

Nieuws

Meer nieuws

Direct naar

  • JuMP Met het programma JuMP werken ziekenhuizen en revalidatie-instellingen in de periode 2018 - 2021 aan juiste zorg op de juiste plek.

Sociale media