Zo helpt de Juiste Zorg op de Juiste Plek


Om de gezondheid van inwoners van Nederland te bevorderen en hun ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden is samenwerking cruciaal. Partijen die werken aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen ondersteuning krijgen dankzij verschillende subsidieregelingen of gebruik maken van speciale regelingen. 

Er is een breed ondersteuningsaanbod voor regionale samenwerkingsverbanden om de regionale aanpak verder te ontwikkelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een toegankelijk overzicht gemaakt van dit aanbod. Hierin zie je voor welke ondersteuning je waar en wanneer terecht kunt.