Gezond leven en preventie

Er komt steeds meer focus te liggen op gezondheid en het voorkomen van ziekte.Ā Verdere samenwerking en afstemming op dit thema is nodig om de gezondheid van mensen te behouden, te bevorderen of weer op peil te krijgen.Ā 

Op deze pagina vind je hulpmiddelen, ondersteuningsmogelijkheden, publicaties en andere inspiratie.

Tools en handreikingen

Ondersteuning

Publicaties

Podcasts en webinars

Praktijkvoorbeelden over gezond leven en preventie

© VWS

Om de zorg toekomstbestendig te maken, realiseren partijen zich dat de focus moet verschuiven van ziekte naar gezondheid. In het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord is er speciale aandacht voor het thema.

Het thema is niet nieuw. Partijen zijn al volop bezig met de verschuiving naar gezondheid.In het overzicht met praktijkvoorbeelden vind je tal van inspirerende voorbeelden

Ga naar de praktijkvoorbeelden