7 juli 2021

Kijk terug: webinar Preventie

Preventie gaat verder dan alleen het bevorderen van een gezonde leefstijl. In het webinar ‘Preventie: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag' op 5 juli werd duidelijk dat elke organisatie binnen zorg, welzijn en ondersteuning op zijn eigen manier aan de slag kan met preventie. Twee succesvolle voorbeelden van preventie deelden hun aanpak en ervaringen.

Kijk het webinar terug

Still uit het webinar Preventie, met gastspreker Wil van de Laar van De Zorgboog
© Skipr

Verpleeghuiszorg in de thuisomgeving

Net als in de rest van Nederland, neemt het aantal ouderen met zorgvragen ook in de gemeente Laarbeek in Noord-Brabant de komende jaren toe. Om dit op te vangen, bedacht zorgaanbieder De Zorgboog een creatieve oplossing. In appartementencomplex Zonnetij van de woningcorporatie was een ongebruikte algemene ruimte. Samen met de woningcorporatie en de gemeente hebben ze die omgevormd tot een ontmoetingsplaats voor bewoners en hebben ze verpleeghuiszorg op locatie beschikbaar gemaakt. Mensen kunnen zelfstandig blijven wonen, en tegelijk gebruikmaken van de faciliteiten van verpleeghuiszorg.

Win-win

De bekostiging van innovatieve initiatieven is vaak een obstakel. De Zorgboog heeft de gemeente aan boord gekregen door het win-winkarakter te benadrukken en buiten de gebaande paden te denken. Bestuurder Wil van de Laar vertelt in het webinar: ‘We hebben gezegd: kijk of een deel van de mensen die een woningaanpassing aanvragen, geïnteresseerd is in wonen in dit complex. En verwijs mensen uit de wijk naar onze ontmoetingsplaats, waardoor ze geen indicatie dagzorg nodig hebben. Op die manier kon de gemeente een ton besparen, wat ze vervolgens in de ontwikkeling van het project konden steken.’

Netwerk als preventie

Het preventieve element van Zonnetij zit verankerd in het activiteitenaanbod, maar bovenal in het netwerk dat ontstaat onder bewoners. ‘Eigenlijk proberen we een nieuw netwerk te creëren’, aldus Wil van de Laar, ‘waarbij een gezonde bewoner tegen haar buurvrouw zegt: zal ik u meenemen in de rolstoel om samen te eten? We faciliteren normale contacten, en dat werkt preventief.’

Bestaande kaders loslaten

In het tweede deel van het webinar stond de Aanpak Gezondheid en Gedrag van de gemeente Deventer centraal. Deze aanpak is ontstaan vanuit een wens om de behoeften van inwoners en professionals als vertrekpunt te nemen voor zorg en welzijn. Hilbrand Jacobs was procesbegeleider tijdens de ontwikkeling van deze aanpak: ‘We wilden de bestaande kaders loslaten. Kijk bijvoorbeeld naar huisartsen, waar 80% van de vragen welzijnsgerelateerd zijn. Een huisarts bedient zijn klanten beter als hij die klanten gaat volgen en ziet dat die op een andere plek beter geholpen kunnen worden. Daarvoor heeft hij wel andere professionals, en de gemeente, en zorgverzekeraars nodig.’

Eigen oplossingen

De aanpak kent vele initiatieven, die zoveel mogelijk vanuit de inwoners en professionals zelf komen. Zo loopt er een project waarbij huisartsen van de lokale zorgverzekeraar meer tijd per consult krijgen, zodat ze het gesprek kunnen voeren over wat er werkelijk speelt bij mensen. Ook worden professionals getraind in gespreksvoering, waarbij niet het probleem centraal staat, maar wordt gevraagd naar wat belangrijk is voor mensen. Hilbrand Jacobs legt uit: ‘Als je op die manier het gesprek voert, komen mensen met hun eigen oplossingen. En die zijn veel beter dan wij vanuit de systeemwereld kunnen bedenken.’

Kleine stapjes zetten

Hoewel de verleiding er altijd is om verandering groots aan te willen pakken, is het volgens de gemeente Deventer raadzaam om juist kleine stapjes te zetten. Programmamanager Pieter Folkeringa: ‘Het gaat erom kijken waar de energie zit en welke mensen een idee dragen en dat te versterken. Vervolgens gaan we slimme verbindingen leggen om die ideeën verder te brengen.’