28 juni 2021

Kijk terug: webinar Slimme zorg en innovatie

Innoveren blijkt in de praktijk een lastige (veranderkundige) opgave. Maar wel een die je kan tackelen. Met dit tweede webinar over slimme zorg en innovatie kijken we naar de praktijk. Vernieuwing kan niet zonder verandering, en dus gaat innovatie vaak voor een belangrijk deel over het opnieuw inrichten van zorgprocessen. Simon Broersma (Skipr) ging tijdens een webinar op 24 juni in gesprek met Arien Storm, Marleen de Monchy en Sjoerd van Dekken van Lentis en Jolanda Buwalda van Omring over hun ervaringen en aanpak van slimme zorg.

Kijk het webinar terug

Experimenteren in een veilige omgeving

Still uit het webinar Slimme zorg en innovatie, waarin Simon Broersma in gesprek is met Sjoerd van Dekken en Marleen de Monchy van Lentis
© Skipr

Omring levert verpleging, verzorging en behandeling in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel, een regio met veel vergrijzing en krimp. Vijf jaar geleden is de organisatie begonnen met een verkenning naar digitalisering. Welke wensen leefden er bij bewoners en medewerkers? Welke technische hulpmiddelen zouden van meerwaarde kunnen zijn? Jolanda Buwalda over innoveren binnen Omring: ‘We nodigen mensen uit om te experimenteren in een veilige omgeving. Pas als professionals begrijpen dat iets werkt en ervoor kiezen, kan innovatie routine worden.’ Uithoudingsvermogen is daarbij wel geboden: om te leren of iets werkt in de praktijk is tijd nodig.

Digicoaches

Maar hoe krijg je die professionals nou echt aan boord? De coronacrisis is, zoals in veel organisaties, een versneller geworden van digitalisering binnen Omring. Maar Omring werkt ook met digicoaches, zo legt Jolanda Buwalda uit. ‘Sommige mensen voelen zich nog niet senang bij de technologie. Daarbij komt dat de technologie nog niet altijd makkelijk en toegankelijk is. Het is hard werken, en elke dag een paar meters maken.’

Online behandelen in de GGZ

Vergrijzing en krimp: het zijn uitdagingen die Arien Storm, voorzitter Raad van Bestuur bij Lentis Groningen, ook in haar regio ziet. De vraag is dan ook: hoe blijf je zorg in de regio bieden wanneer de vraag groeit, maar professionals in de stad blijven wonen en schaars zijn? Lentis is al jaren geleden begonnen met innoveren en het opzetten van iLentis, een online behandeltak. Inmiddels zijn daar verschillende online projecten bijgekomen, waaronder W@chtActief, een online zelfhulpprogramma voor mensen die wachten op een behandeling.

Kleine groep enthousiastelingen

Een nieuwe manier van werken doorvoeren in een grote organisatie als Lentis: hoe gaat dat in z’n werk? Arien Storm: ‘We zijn met een kleine groep enthousiaste mensen gestart, en hebben hen de ruimte gegeven om de online diensten te kunnen ontwikkelen. Zowel de professionals als cliënten werden daarbij betrokken. Belangrijk is dan om iets op te zetten, snel te toetsen en dan weer verder ontwikkelen. Dat doen we ook door er onderzoek aan te koppelen.’

Testen en feedback ophalen

Sjoerd van Dekken, projectmanager e-health, en Marleen de Monchy, gz-psycholoog, zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de online programma’s van Lentis in de praktijk. Ook zij benadrukken het belang van kortcyclisch werken. Sjoerd van Dekken: ‘Vanaf het begin hebben we goed geluisterd naar wat de cliënt ervan vindt. En bij W@chtActief zitten er bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in het projectteam. We testen en halen zoveel mogelijk feedback op.’

Kortere wachtlijsten

Nu de coronamaatregelen teruggeschroefd worden, lijkt de zorg weer terug te gaan naar het oude werken. Dat zien ze ook bij Lentis, maar is volgens Sjoerd van Dekken geen probleem: ‘Een deel van de cliënten gaat terug naar face-to-face behandelingen, omdat dat voor hen heel waardevol is. Wel denken we een bepaalde groep cliënten vast te houden die digitaal behandeld wil worden. Ik hoop dat we bij Lentis over vijf jaar iedereen die dat wil een online behandeling kunnen bieden, en dat we daarmee de wachtlijsten korter kunnen maken.’