26 mei 2021

Kijk terug: webinar Samenwerken in regionale netwerken

Hoe organiseer je samenhangende zorg in de regio, zodat elke inwoner in Nederland toegang heeft tot goede en betaalbare zorg en ondersteuning, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand? In het webinar ‘Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld naar regioaanpak’ ging Simon Broersma (Skipr) hierover in gesprek met Sven de Langen, Margriet Schneider en Joost Koemans.

Kijk het webinar terug

Samenwerkingsagenda

De regio is een afgebakende context waar partijen elkaar vaak kennen en waar al samenwerkingsverbanden bestaan. Dat maakt dit het schaalniveau bij uitstek om te werken aan de juiste zorg op de juiste plek. In de regio Rotterdam gebeurt dat volop. Sven de Langen is wethouder Zorg, Ouderen en Sport in de Rotterdamse gemeenteraad. "Samen met het zorgkantoor hebben we een regiobeeld opgesteld," aldus De Langen in het webinar. "Dat doet op zich niks, het gaat om de actie die erop volgt. Voor de drie thema’s - vergrijzing, preventie en ggz - hebben we vervolgens afspraken gemaakt in de samenwerkingsagenda. Onder meer over een aanpak voor valpreventie, omdat we zagen dat veel ouderen vallen en in het ziekenhuis terechtkomen."

Uitdaging in opschaling

Succesvolle pilots op het gebied van preventie en innovatie zijn er genoeg, de uitdaging zit in de opschaling. Hoe zet je die stap als je te maken hebt met verschillende partijen, elk met eigen belangen? Sven de Langen: "Je moet niet naar elkaar blijven kijken, maar afspraken maken wie er de eerste stap zet. In de samenwerking met zorgverzekeraars was er geen discussie over de richting die we op wilden. We keken welke plannen het beste pasten bij ieders verantwoordelijkheid. Zo kwamen we tot overeenstemming wie wat op zich nam."

Samenwerken in de breedte

Programmamanager toekomstbestendige huisartsenzorg Joost Koemans spreekt in het webinar over de regioaanpak in Zeeland. Als krimpregio kampt Zeeland onder andere met een groeiend tekort aan huisartsen. "Zorgverzekeraar CZ heeft het initiatief genomen om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken", vertelt Koemans. "CZ heeft partijen bij elkaar gebracht die allemaal doordrongen zijn van de urgentie. Op basis van het regiobeeld hebben we een prioritering aangebracht en zijn we begonnen om integrale gezondheidscentra te ontwikkelen voor de stad Vlissingen. Dat zijn hechte samenwerkingen van huisartsen, apotheken, het sociaal domein, ziekenhuizen en VVT-instellingen." Met deze samenwerking in de breedte komt de juiste zorg op de juiste plek weer een stap dichterbij.

Regiobeelden verrijken met kwalitatieve data

Regiobeelden kunnen ook het startpunt zijn voor aanvullend kwalitatief onderzoek, zoals in het geval van UMC Utrecht. Margriet Schneider is voorzitter Raad van Bestuur en vertelt in het webinar over de rol die het UMC vervult in het gezamenlijk verbeteren van de gezondheid van inwoners in de regio. "Wij verrijken de regiobeelden met kwalitatieve data, verzameld door onze onderzoekers in de wijk. Daar organiseren we grote wijksessies mee. We leggen de data aan inwoners voor en vragen wat zij belangrijk vinden om te verbeteren. Als onderdeel van de bestuurstafel Gezond Utrecht gaan we coalities aan om vraagstukken op de grens van domeinen op te lossen. We laten studenten geneeskunde bijvoorbeeld co-schappen lopen in de wijk, in samenwerking met een lokale vrijwilligersorganisatie. Als UMC willen we waarde toevoegen aan het leven van mensen, en dat houdt niet bij onze deur op."

Kijk het webinar terug