Toegankelijkheid

WijĀ willen graag dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Regels voor toegankelijkheid websites

Websites van de overheid moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in hetĀ Besluit digitale toegankelijkheid.Ā Deze is gebaseerd opĀ Europese regels.Ā Alle eisen zijn vastgelegd in deĀ regels voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheid website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring invullen. Hierin geven zij aan wat ze doen om aan de regels van toegankelijkheid te voldoen. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen.

De verklaringĀ van deze website isĀ te vinden in het register van toegankelijkheidsverklaringen. Bekijk de verklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl. Het onderzoeksrapport kan je hieronder downloaden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een paginaĀ gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Je ook gebruikmaken van hetĀ contactformulier op deze website.

Meer informatie over toegankelijkheid

Voor meer informatie over de toegankelijkheid vindt u op de volgende websites: