Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Dat is de stip op de horizon van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In februari 2023 ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS samen GALA.

Doelen van het GALA

De partijen willen de beweging van ziekte naar gezondheid bevorderen en zo de stip op de horizon realiseren. Het GALA heeft daarom de volgende doelen:

 1. Terugdringen gezondheidsachterstanden
 2. Creëren van een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
 3. Versterken van (de verbinding met) de sociale basis
 4. Bevorderen van een gezonde leefstijl
 5. Versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
 6. Vitaal ouder worden
 7. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur
van links naar rechts zie je André Rouvoet (voorzitter van GGD GHOR Nederland ), Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), Cathalijne Dortmans (voorzitter VNG Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs), minister Connie Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen
© VWS

5 ketenaanpakken staan centraal

In het GALA wordt gewerkt met vijf ketenaanpakken. De ketenaanpakken zijn domeinoverstijgend, waardoor regionale en lokale samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein cruciaal is. Het gaat om:

 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op recept
 • Kansrijke start

Loketgezondleven.nl heeft een kennisoverzicht gemaakt van alle doelen én ketenaanpakken. Hier vind je ook praktische handreikingen voor de verschillende aanpakken.

  Ga naar het kennisoverzicht  

Financiering van de activiteiten

Om bovenstaande doelen en ketenaanpakken vorm te geven en uit te voeren, ontvangen gemeenten een specifieke uitkering, ofwel een SPUK-regeling. De regeling loopt van 2023 t/m 2026. De regeling bestaat uit 3 inhoudelijke hoofdthema’s. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente. Op dus-i.nl vind je alle informatie over de regeling.

Ga naar dus-i.nl

Deel deze pagina