11 april 2024

Katwijk zet met JOGG-aanpak in op gezondere jeugd

De gemeente Katwijk zet zich iedere dag in om de leefomgeving voor kinderen en jongeren gezonder te maken. Een mooie samenwerking tussen verschillende partners, waarbij JOGG – gezonde jeugd, gezonde toekomst – een sleutelrol vervult. Er zijn de afgelopen periode allerlei initiatieven en projecten ingezet met als gezamenlijke doel: het ondersteunen van het welzijn en de gezondheid van jongeren. Katwijk is al 10 jaar JOGG gemeente. En dat werpt zijn vruchten af!

Een delegatie van VWS bezocht op 26 maart het Pieter Groen College in Katwijk om de JOGG-aanpak van dichtbij te ervaren. De groep werd hartelijk ontvangen door directeur Bart Smeets. De delegatie bestond naast staatssecretaris Maarten van Ooijen uit Florien van der Windt (directeur Publieke Gezondheid ), Victor Sannes (directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie ) en Marjolein Sonnema (directeur-generaal Publieke Gezondheid ).

Transitie van ongezond naar gezond leven

Er volgden mooie gesprekken over de samenwerking tussen school, welzijnswerk (Welzijnskwartier), een huisarts, jeugdgezondheidszorg (CJG), Zorggroep Katwijk, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en GGD Hollands Midden. Die samenwerking is nodig om de omgeving van jongeren gezonder te maken en het gedachtegoed van het GALA en het IZA in de praktijk te brengen. De partijen zetten in op een transitie van ongezond naar gezond leven. Hierbij speelt JOGG een belangrijke verbindende rol.

Partijen over JOGG en overgewicht

Het bezoek begon met een interview door dagvoorzitter Jaco van der Bent met vertegenwoordigers van een aantal betrokken partijen. Een korte impressie:

Patrick Rijnbeek, MT-lid JOGG Nederland: “De waarde die JOGG probeert toe te voegen, is partijen bij elkaar brengen op uitvoerend en beleidsmatig niveau. De omgeving is daarin ook belangrijk (brede school). Om de aanpak verder uit te rollen naar andere gemeenten zijn landelijke afspraken nodig. We hebben al ruim 220 JOGG-gemeenten, maar 150 gemeenten zijn helaas nog geen JOGG-gemeente.”

Betrokken deskundigen worden geïnterviewd over JOGG en overgewicht
© Van l naar r: Patrick Rijnbeek, MT-lid JOGG, Petra van Elk, jeugdverpleegkundige CJG, Iris de Vos, onderzoeker GGD Hollands Midden en Fenneke de Graaf (beleidsregisseur gezondheid en preventie gemeente Katwijk) door dagvoorzitter Jaco van der Bent (gemeente Katwijk) | Copyright: Gemeente Katwijk

Petra van Elk, jeugdverpleegkundige bij Centrum voor Jeugd en Gezin: “Veel kinderen kampen met overgewicht, ook in Katwijk. Een gezonde omgeving is belangrijk. We moeten de focus van het gewicht zien af te halen. En ja, ook ouders vinden het vaak lastig, maar voor iedereen is het belangrijk om gezond te leven. Ook voor het zelfbeeld van kinderen.”

Iris de Vos, onderzoeker GGD Hollands Midden: “Katwijk is een van de 35 gemeenten die meededen aan de pilot Kind naar Gezonder Gewicht in 2020. Er zit vaak veel meer problematiek achter dat overgewicht. Ouders voelden zich gehoord en gesteund door de centrale zorgverleners zoals Petra.”

Fenneke de Graaf, beleidsregisseur gezondheid en preventie gemeente Katwijk: “De eerste resultaten van het landelijk social return on investment naar de aanpak van JOGG zijn positief. Onze inspanningen zijn dus niet voor niks! De SPUK is echter voor slechts 3 jaar beschikbaar terwijl overgewicht in Katwijk een groter probleem is dan elders in onze regio.”

Verder kregen de genodigden een kijkje in de keuken van een kookklas, onderdeel van de gezonde schoolomgeving. Later op de dag volgde er kennismaking met het concept YoLo, als voorbeeld van een mooie interventie. Voor de Haagse bezoekers was de interventie ook een ludieke energizer in het programma. De deelnemers ervaarden zelf hoe ontzettend waardevol, leuk en effectief YoLo is!

YoLo in de regio

Staatssecretaris Van Rooij maakt kennis met het YoLo-concept
© VWS

De afgelopen jaren ontwikkelde judoleraar en sportpedagoog Yos Lottens het concept YoLo: een spelmethodiek met vier lessen waarmee leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs spelenderwijs werken aan hun motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Groepsdynamiek met respect, zelfbeheersing, doorzetten, zelfvertrouwen en samenwerking staan hierbij centraal.

Ondertussen is YoLo, met dank aan zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, gegroeid tot een interventie die al op twintig scholen in Katwijk en Noordwijk wordt gebruikt en 5.000 leerlingen heeft getraind. Welzijnskwartier is van plan om de interventie YoLo de komende jaren in de regio Duin- en Bollenstreek uit te rollen.

Preventie vergt lange adem

Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG, sloot af met de woorden: “Wij moeten blijven samenwerken en investeren. Preventie vergt een lange adem en gaat in kleine stapjes. Daarom blijf ik mij inzetten voor alle jongeren en kinderen om hen te laten opgroeien in een omgeving die uitnodigt tot bewegen en gezonde voeding."