Regionetwerk VWS

De beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek wordt voor een belangrijk deel op regioniveau georganiseerd. Om open en snel te kunnen communiceren met partijen in de regio, heeft het ministerie van VWS het Regionetwerk VWS in het leven geroepen. Partijen in de zorg- of welzijnssector kunnen via het netwerk uitdagende vraagstukken bespreken en goede voorbeelden delen.

Je regiocontactpersoon helpt

Stel je vraag

Werk jij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek en zoek je naar manieren om dit duurzaam te verankeren in jouw regio? Wil je leren van vergelijkbare projecten in andere regio's? Of heb je vragen over onderwerpen als gegevensuitwisseling, digitalisering, netwerkvorming of integrale bekostiging?  Stel je vraag aan het Regionetwerk VWS via regionetwerkvws@minvws.nl. Zij brengen je in contact met je regiocontactpersoon, die vervolgens samen met jou uitzoekt of en hoe VWS kan ondersteunen. De regiocontactpersoon kan niet alle knelpunten oplossen, maar biedt altijd een luisterend oor en kijkt wat er nodig is om je verder te helpen.

Stel je vraag

Verbindende schakel

Het Regionetwerk VWS bestaat uit managers en directeuren van het ministerie die optreden als regiocontactpersoon, elk voor een zorgkantoorregio. De regiocontactpersoon is de verbindende schakel tussen verschillende actoren en organisaties binnen de regio en het ministerie. Het Regionetwerk VWS maakt het makkelijker om goede voorbeelden van regionale samenwerking uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: partijen in de regio krijgen ondersteuning bij het overwinnen van deze uitdagingen en VWS kan de opgedane kennis gebruiken bij het ontwikkelen van beleid.

Bekijk wat het Regionetwerk VWS voor jou kan betekenen in deze video:

Download deze video
MP4-video
Video | 01:35 | mp4 | 599,0 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 25,0 KB
Uitgeschreven tekst
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars
en andere partijen in de regio…

…werken samen aan de zorg van de toekomst.

Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport…

…ondersteunt daarin
met het Regionetwerk VWS.

Werk jij in het gezondheids-
of welzijnsdomein aan zorgvernieuwing,

een veranderbeweging
of domeinoverstijgende samenwerking…

…en loop jij hierin
tegen uitdagingen of vraagstukken aan,

of wil je jouw initiatief
onder de aandacht brengen bij VWS?

Dan is het Regionetwerk bedoeld voor jou.

Het Regionetwerk VWS
bestaat uit regiocontactpersonen.

Dit zijn medewerkers
van het ministerie van VWS,

zoals een manager of directeur.

Voor iedere regio
is er een regiocontactpersoon aangewezen.

Je kunt het netwerk benaderen
om VWS te betrekken bij jouw initiatief.

Een regiocontactpersoon bezoekt de regio
om te verbinden…

…en te kijken wat er speelt.

Benut het bezoek om te laten zien
wat jullie doen…

…en welke knelpunten er zijn.

Inzichten uit dit bezoek
kunnen worden meegenomen…

…bij het ontwikkelen van nieuw beleid.

De regiocontactpersoon deelt de inzichten
van een bezoek…

…met andere regiocontactpersonen
en verbindt je…

…met de juiste beleidsdirectie.

Daarnaast kan de regiocontactpersoon
je verbinden aan…

…relevante organisaties in de regio.

Zo kunnen we van elkaar leren
en worden mogelijke oplossingen…

…snel gedeeld.

Wij brengen je graag in contact
met de regiocontactpersoon in jouw regio.

Regionetwerk VWS in de praktijk

Een regio als Zeeland staat voor ingewikkelde uitdagingen, die alleen aangepakt kunnen worden door samen te werken. Het Regionetwerk VWS draagt hieraan bij. Michiel Geschiere is MT-lid bij de directie Langdurige Zorg van VWS en regiocontactpersoon voor de regio Zeeland. Hij werkt samen met Edwin Leutscher, manager bij zorgverzekeraar CZ in Zeeland. In dit interview voor het magazine vws#Dia vertellen ze over hun ervaringen met het Regionetwerk VWS.

Deel deze pagina