26 november 2020

Kijk terug: webinar Gezondheid voorop

Voorkomen is beter dan genezen. Het zorgveld is het er daarom wel over eens: we moeten meer investeren in preventie en in een gezonde leefstijl. Wat is er nodig om in de zorg echt aan de voorkant te gaan sturen? Hierover ging Simon Broersma (Skipr) op 24 november in gesprek met Daan Bultje (Healthy Network Noord-Nederland) en Rosanne Warmerdam (Pando Network) tijdens het webinar 'Gezondheid voorop'.

Kijk het webinar terug

vlnr Simon Broersma, Rosanne Warmerdam en Daan Bultje
© VWS

Preventie zit in de samenleving

Hoe verleggen we de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie? Zowel Rosanne Warmerdam als Daan Bultje wijzen op het belang van netwerken bouwen. “Preventie zit echt in de samenleving, en je hebt enthousiasme van meerdere partijen nodig om mensen toegang te geven tot een gezonde leefstijl”, aldus Warmerdam. Daan Bultje vult aan: “De uitdaging is om zoveel mogelijk mensen buiten de gezondheidszorg zich verantwoordelijk te laten voelen voor gezondheid.”

Voorbij het medische denken

Zorgorganisaties zijn zelf ook bezig met preventie, maar worstelen soms met hun rol. Daan Bultje geeft een voorbeeld: “Een huisarts in onze regio signaleerde dat er veel thema’s als eenzaamheid en leefstijl voorbijkwamen in de spreekkamer. Die huisarts zou graag zien dat deze problemen niet medisch, maar op een andere manier worden aangepakt.”

Draagvlak van onderaf

Investeren in preventie kan lastig zijn, vooral omdat het verdienmodel van zorgorganisaties er nog niet altijd op aansluit. Toch ziet Rosanne Warmerdam ruimte om het huidige systeem van onderaf te veranderen. “In het project Healthy Hillegom was ons eerste project een campagne om draagvlak te creëren in de gemeenschap. Door gezondheid aantrekkelijk neer te zetten en bekendheid te geven aan initiatieven, ontstaat er meer vraag naar. Dat is het begin van een beweging.” 

Leefstijlchecks in een camper

Terwijl de meeste mensen hun weg weten te vinden naar zorg, is zo’n infrastructuur er niet als het over preventie gaat. Health Network Noord-Nederland besloot daarom om de mensen zelf op te gaan zoeken. “Met een uit de hand gelopen camper gingen we als ‘gezonde huiskamer’ naar allerlei plaatsen en boden we leefstijlchecks aan”, vertelt Daan Bultje. “Niet alleen bleek de check een groot succes, mensen begonnen ook te vertellen over hun uitdagingen. Dus wij kregen een inkijkje in wat mensen bezighield en konden hen vertellen over hun mogelijkheden. Een mooi communicatiekanaal.”

Centrale strategie en campagne

Inspirerende preventie-initiatieven zijn er genoeg, maar hoe borg je al die projecten en creëer je de structurele verandering die nu nodig is? De aanpak van Pando Network is om verschillende initiatieven allemaal onder dezelfde noemer te hangen. Met een centrale strategie en campagne, waar nieuwe deelprojecten zich steeds bij kunnen aansluiten. 

Stap buiten je organisatie

Wat willen deze preventiepioniers anderen als concrete tip meegeven? Rosanne Warmerdam: “Maak je oplossing leuk en visueel sterk, en neem dat mee in je plan. Zorg dat je de eindgebruiker bereikt.” Daan Bultje: “Stap uit je organisatie en ga met iemand praten. Hoe ziet iemands dag eruit? Hoe kijkt iemand naar de wereld? Je haalt daar zoveel informatie uit. En sta er vervolgens voor open dat wat je hebt bedacht misschien net anders moet.”


Kijk het webinar terug

Deel deze pagina