Gezondheidsachterstanden

In Nederland worden we steeds ouder en het aantal jaren in goede ervaren gezondheid stijgt. Toch zijn er grote gezondheidsachterstanden. Vooral mensen met een lager opleidingsniveau, lager inkomen of een migratieachtergrond hebben een achterstand qua lichamelijke en psychische gezondheid. Tegelijk sluit bij deze groepen de zorg, preventie en ondersteuning vaak onvoldoende aan. 

Waar zijn die achterstanden het meest zichtbaar, en hoe kunnen we ze verkleinen?Hieronder tref je een aantal publicaties over (het terugdringen van) gezondheidsachterstanden.

Gezondheidsverschillen in de regio aanpakken

Mensen met een laag opleidingsniveau, weinig inkomen en/of een migratieachtergrond hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan anderen. Juist bij dit deel van de bevolking sluit de zorg, preventie en ondersteuning vaak onvoldoende aan. Hoe pak je gezondheidsverschillen op een duurzame manier aan? Bekijk de publicaties van expertisecentrum Pharos over dit onderwerp.

Aan de slag met persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg heeft een gunstig effect op de gezondheid, omdat niet de aandoening, maar de mens centraal staat. Zorg die afgestemd is op de behoeften en situatie van de patiënt is extra relevant bij mensen in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsverschillen terugdringen als gemeente

Een goede gezondheid kan bijdragen aan meerdere opgaven van een gemeente, zoals het bieden van ondersteuning volgens de participatiewet. Gezondheid wordt maar deels bepaald door de beschikbaarheid van en toegang tot preventie en zorg. Andere belangrijke factoren zijn participatie, de fysieke omgeving, gezondheidsvaardigheden en arbeidsomstandigheden. Hoe houd je als gemeente in al die aandachtsgebieden rekening met de gezondheid van inwoners?

Kijk voor meer informatie over deze publicatie op Gezondin.nu

Chronische stress en de aanpak van gezondheidsachterstanden

Aanhoudende stress, door bijvoorbeeld armoede of werkloosheid, heeft een dubbel negatief effect op de gezondheid. Mensen kunnen er lichamelijk of psychisch ziek van worden, en het tast het doe- en denkvermogen aan.  Daarmee is stress een van de grootste veroorzakers van gezondheidsachterstanden. De publicatie ‘Leven met ongezonde stress’ laat zien hoe groot die impact is en wat professionals daaraan kunnen doen.

Kijk voor meer informatie over deze publicatie op Pharos.nl.