Filteren Filter praktijkvoorbeelden
Thema
Betrokken organisatie
Geografisch niveau
Provincie
Sector
Bekijk
Lokaal
Medicatiebeoordeling: Het goede gesprek voor minder medicijngebruik
Kwetsbare ouderen slikken vaak veel medicijnen. Pijnstillers, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, maagbeschermers, medicijnen tegen plasklachten, pillen tegen bontontkalking enzovoort. Vijf apothekers gingen bij oudere…
Apotheek, Huisarts
Lokaal, Regionaal
Wijzer in de Wijk: Preventie vanuit een brede blik op gezondheid
Wijzer in de Wijk is een initiatief dat tot leven kwam door de samenwerking van drie gemeenten: Leiden, Alphen aan den Rijn en Den Haag. Wijzer in de Wijk richt zich op een integrale, wijkgerichte aanpak van gezondheid,…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, GGD
Lokaal
Sociaal arrangeren maakt het leven beter
De afgelopen twee jaar is in Nijmegen geëxperimenteerd met een nieuwe concept voor ouderen: de Sociaal arrangeur. Dit is een soort casemanager die helpt het netwerk te versterken of uit te breiden én de betrokken profes…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Zorgverzekeraar
Lokaal
Trouwer slikken dankzij jaargesprek apotheek
Patiënten die chronisch medicijnen gebruiken krijgen steeds vaker geautomatiseerd elke drie maanden hun medicijnen thuisbezorgd. Omdat patiënten niet meer naar de apotheek hoeven, heeft de apotheker weinig zicht meer o…
Apotheek, Huisarts
Lokaal
Wijkcoördinator is olie voor samenwerking in de wijk
Veel huisartsen zijn overbelast. Patiënten komen met allerlei klachten die niet bij de huisarts horen. Maar waar dan wel? In Rotterdam ondersteunen wijkcoördinatoren de huisartsen om hun weg te vinden op de sociale kaar…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie
Landelijk
Krachtige basiszorg: de vraag achter de vraag oplossen
Krachtige Basiszorg is een werkwijze in huisartsenpraktijken om niet-medische oorzaken van medische vragen boven tafel te krijgen en op te lossen. Met name in achterstandswijken. Hierdoor zijn huisartsen minder zwaar be…
Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Regionaal
Hybride zorg voor chronisch zieken met de Virtuele Kliniek
Om patiënten met chronische ziekten meer regie te geven over hun gezondheid en eerstelijns zorgverleners te ontlasten heeft Meditta in Limburg de Virtuele Kliniek ontwikkeld. De Virtuele Kliniek maakt het mogelijk om pa…
Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Regionaal
De Zeeuwse Zorg Coalitie geeft burgerparticipatie serieus vorm
De Zeeuwse Zorg Coalitie wil de zorg toegankelijk houden voor alle inwoners van Zeeland. 66 partijen zijn lid van de coalitie, van zorgaanbieders en gemeenten tot financiers. Via Burgerberaad Zorg Zeeland denken en besl…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Samenwerken voor de kwetsbaarste inwoners van Amsterdam
Amsterdam Vitaal & Gezond is de samenwerking van gemeente, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam, Elaa en Sigra. Ze ondersteunen de kwetsbaarste inwoners. “De veranderingen in de landelijke akkoorden …
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Zorgverzekeraar
Regionaal
Twente Beter betrekt burgers bij transformatie zorg
Twente Beter is een netwerk van zorgaanbieders die samen de transformatie in de zorg vorm willen geven. Inbreng van burgers is vanaf de start van het netwerk een belangrijk aandachtspunt. Zorgbestuurder Hilde Dijstelblo…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
'Burgerkamer' voor burgerparticipatie Zoetermeer
Zorg- en welzijnspartijen in Zoetermeer willen een gelijkwaardige inbreng van burgers in gesprekken over de toekomst van zorg en welzijn. Ze organiseren een speciale ‘burgerkamer’ om burgers een plek te geven en hun ste…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Koepelorganisatie
Lokaal
Beter Samen in Noord
De gezondheid van inwoners van Amsterdam-Noord verbeteren en de gezondheidsverschillen verkleinen. Dat is de taak die acht zorg- en welzijnsorganisaties zich gesteld hebben met het programma Beter Samen in Noord.
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Regionaal
Gebiedsteams ggz helpen cliënten sneller en beter
Altrecht, de grootste ggz-instelling in de regio Utrecht, startte in 2019 met gebiedsteams. Door dichter bij de cliënten te werken en samenwerking te zoeken met huisartsen, worden cliënten eerder en beter geholpen. Huis…
GGZ, Huisarts
Regionaal
Regio Noord: Regiovisie ligt er, nu aan de slag
De provincie Groningen had de regiovisie al zo goed als klaar toen in korte tijd het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO) verschenen. Eigen…
Gemeente, GGZ, Huisarts, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Aandacht voor zelfregie en herstel ontlast de zorg enorm
Stichting Vriendendiensten doet wat nodig is en in de praktijk werkt. Er zijn maatjesactiviteiten, onafhankelijke ggz-ondersteuning en zelfregie- en herstelcentra voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Directeur…
Gemeente, GGZ, Maatschappelijk en sociaal werk
Lokaal
Het geheim van Afferden: meer tijd voor patiënt én huisarts
Geen geld per verrichting, maar een vast bedrag per patiënt. Samen met een mindful benadering, met oog voor het échte probleem, leidt dit in Afferden tot minder verwijzingen, lagere zorgkosten, minder werkdruk, blije h…
Huisarts, Zorgverzekeraar
Regionaal
“Een deel van de oplossing zit in een groene leefomgeving”
In Noord-Limburg leggen vergrijzing en krimp een hoge druk op de gezondheidszorg. Met ‘meer tijd voor de patiënt’ bespaart de regio zorgkosten. Huisarts Hans Peter Jung en ecoloog Wouter Helmer willen een deel daarvan i…
Huisarts, Zorgverzekeraar
Regionaal
Meer tijd voor de patiënt in de regio Gorinchem en omstreken
Alle huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem en omstreken hebben ‘meer tijd voor de patiënt’ omarmd. Laurens van Ede is zelf huisarts én medisch directeur van Huisarts en Zorg. Deze regio-organisatie heeft een belan…
Huisarts, Zorgverzekeraar
Lokaal
Tweebenig werken voor betere zorg in de wijk
In 5 wijken in West-Utrecht gingen multidisciplinaire teams van netwerkorganisatie KOOS Utrecht aan de slag om wijkgerichte jeugdhulp te leveren. Dit doen ze met 'tweebenig werken', gefaciliteerd door de organisaties bi…
GGZ
Lokaal
Samen verantwoordelijk voor de gezondheid van inwoners
Binnen Kerngezond Vlissingen werken professionals uit het medisch en sociaal domein nauw samen. Op basis van positieve gezondheid en met aandacht voor preventie. Hun doel: als één team verantwoordelijkheid nemen voor d…
Apotheek, Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, Ziekenhuis
Regionaal
Ouderen fitter naar huis na behandeling en herstel in de wijkkliniek
De WijKliniek in Asterdam biedt acute medische zorg én goede herstelgerichte ondersteuning aan ouderen die anders in het ziekenhuis zouden worden opgenomen. Zodat ze zo fit mogelijk weer naar huis kunnen. Een landelijk …
VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Regionaal
Minder naar het ziekenhuis dankzij meekijkconsult
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) en het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal startten in 2021 met het meekijkconsult. Huisartsen kunnen hun vragen digitaal indienen bij het ziekenhuis en krijgen bin…
Huisarts, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Lokaal
Korte lijnen in ECT Tiel voor gezondere leefstijl
De zorgprofessionals van het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) informeren patiënten en bieden hun mogelijkheden om gezonder te leven. Bijvoorbeeld door deelname aan gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Huisartsen en …
Gemeente, Huisarts, Paramedici
Regionaal
“De leefbaarheid van de regio is gebaat bij de juiste zorg”
In de regio Mooi Maasvallei hebben zorgaanbieders, welzijn, werkgevers, scholen, gemeenten en inwoners een gemeenschappelijk doel: een vitale en gezonde samenleving. Daar werken ze op allerlei manieren aan. Omdat ze wet…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
In Deventer verbindt de Wally huisarts en sociale domein
Huisartsenpraktijken in Deventer hebben hun eigen Wally: een sociaal werker die de weg in het sociaal domein kent. Huisartsen kunnen patiënten met een niet-medische vraag met een gerust hart overdragen. Dat scheelt tijd…
Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Lokaal, Regionaal
Anders werken maakt praktijkhouden leuker
Toen de huisarts van Barger-Compascuum met pensioen ging en er geen opvolger was, sprong artsenorganisatie Dokter Drenthe in de bres. Met waarnemers werd de huisartsenzorg in het dorp overeind gehouden. Ondertussen werk…
Huisarts
Regionaal
PlusPraktijken werken aan integrale zorg in de Mijnstreek
Het oosten van Zuid-Limburg, ook bekend als de Mijnstreek, heeft de minst gezonde bevolking van Nederland. Zorgpartijen in de regio hebben elkaar al geruime tijd geleden gevonden om de gezondheid te verbeteren en tegeli…
Huisarts, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk, Zorgverzekeraar
Het Ziekenhuis op wielen komt bij mensen thuis
Vlekjes, plekjes, jeuk, eczeem of een complexe wond? Ouderen met deze klachten hoeven niet langer naar het ziekenhuis, het Ziekenhuis op wielen komt bij hen thuis! Dankzij de Beleidsregel innovatie van NZa hebben zorgve…
VVT-organisatie, Zorgverzekeraar
Regionaal
Gezonder leven dankzij gecombineerde leefstijlinterventie
Om huisartsen werk uit handen te nemen en patiënten gemakkelijk toe te leiden naar leefstijlcoaches is in Zuid-Holland Zuid een samenwerkingsverband opgericht met een regiocoördinator, Miranda Janssen.
Huisarts, Paramedici, Zorgverzekeraar
Regionaal
De juiste oogzorg op de juiste plek
Huisarts Monique Baggen nam na haar pensionering samen met oud-ondernemer Roel Noten het initiatief voor een oogkliniek in Blerick. De kliniek vult het gat tussen de huisarts en de oogspecialist.
Huisarts, Koepelorganisatie, Paramedici, Ziekenhuis
Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland zorgt voor goede en passende zorg
Zorgen voor goede en passende zorg tijdens de laatste levensfase. Dat is het doel van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Het netwerk is bedoeld voor zorgprofessionals die bij de zorg voor patiënten in de palliatieve …
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Regionaal
Regioplan Heerenveen zet stappen met data op populatieniveau
In Regioplan Heerenveen 10.0 spelen data een belangrijke rol. Huisarts Karin Groeneveld en programmamanager Eileen van Ligten vertellen hoe de regionale samenwerking steeds verder professionaliseerde. “Data maken concre…
Gemeente, Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Regionaal
Laagdrempelige ondersteuning bij complexe psychische problematiek
In Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Wormerland sluiten ggz-medewerkers en ervaringsdeskundigen aan bij de wijkteams. Ook investeren de gemeenten in meer contact in de wijk. “Behandeling is niet altijd de oplossing voor …
Gemeente, GGD, GGZ
Lokaal
“In de Zuidkamer in Geleen-Zuid mag iedereen gewoon binnenlopen”
In Geleen-Zuid investeren gemeente Sittard-Geleen en woningcorporatie ZOWonen niet alleen in renovatie van de flats, maar óók in leefklimaat. Zo ontstond de Zuidkamer: een plek in het hart van de wijk, waar inwoners en …
Gemeente, Maatschappelijk en sociaal werk
Lokaal
Meer samenwerking in de wijk op basis van data
Data zijn waardevol, vooral als het tot gesprek en verandering leidt. Dat is wat ‘Van Wijkdata naar Wij(k)doen’ doet. De werkwijze combineert kwantitatieve data met een kwalitatieve duiding. “Professionals vinden het m…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Regionaal
Wegwijzer bij kanker geeft inzicht in aanbod ondersteuning
Patiënten met kanker worden in het ziekenhuis goed begeleid en optimaal behandeld. Maar als de behandeling is afgerond, vallen ze vaak in een zwart gat, ervaarde Michel Daenen. Dit stimuleerde hem om een digitale ‘Wegwi…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Ziekenhuis
Happi helpt patiënten om gezondheidsdoelen te bereiken
Internisten/infectiologen Joop Arends en Guido van den Berk introduceerden in 2014 een app voor hiv-patiënten, de HappiApp. Inmiddels zijn er drie varianten op de app: Happi Hiv, Happi Huid en Happi Lever. De apps helpe…
Apotheek, Burger- of patiënten(initiatief), Ziekenhuis
Regionaal
Samenwerken voor een optimaal leven met een psychiatrische aandoening
In Drenthe werken GGZ Drenthe, Cosis (woonbegeleiding), Verslavingszorg Noord Nederland, gemeenten en zorgverzekeraars samen in Optimaal Leven teams. Samen geven ze mensen met langdurige psychiatrische problemen de zorg…
Gemeente, GGZ, Maatschappelijk en sociaal werk, Zorgverzekeraar
Regionaal
HartNet maakt de hartzorg beter, duurzamer en efficiënter
Zorg dicht bij huis als het kan, specialistische zorg verder weg als het moet. En alléén zolang het nodig is. Dat is de kern van HartNet Noord-Nederland, een samenwerking tussen huisartsen en cardiologen in de provincie…
Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal
Chemo thuis op de elektrische bakfiets
Oncologieverpleegkundigen van het OLVG gaan met een elektrische bakfiets naar hun patiënten toe. Dat is duurzaam, minder belastend voor de patiënt, de verpleegkundigen zien ‘de hele mens’ en op de poli is meer ruimte vo…
Ziekenhuis
HartWacht: hartmonitoring via een app
Hartzorg op afstand waarbij de patiënt zelf het hartritme en bloeddruk meet waar en wanneer dat nodig is. De data worden via een app verstuurd naar het zenuwcentrum alwaar algoritmes en zorgverleners de data interpreter…
Huisarts, Leverancier, Ziekenhuis
Bron: zorginnovatie.nl
Lokaal, Regionaal
Passende zorg bij kinderen met overgewicht
Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Toch ontvangt deze groep in het huidige zorgsysteem weinig tot geen begeleiding. Het programma GO! Gezond Onderweg brengt daar verandering in. Het programma coacht kind…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Regionaal
Het Beweeghuis: netwerkzorg rondom mensen met beweegklachten
In het Beweeghuis werken medisch specialisten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches intensief samen. Om de best mogelijke beweegzorg en -begeleiding te bieden, me…
Gemeente, Paramedici, Ziekenhuis
Het Kavelmodel: een systeem gebaseerd op gezondheid in plaats van ziekte
Om de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, is een omslag in het denken nodig. Het huidige stelsel is ingericht op het genezen van ziekten, niet op het voorkomen van ziekten en het stimulere…
Apotheek, Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Lokaal
Geïntegreerde zorg voor jong en oud
In Bergen op Zoom is rond Medisch Centrum de Poort een netwerk van professionals in de ouderenzorg gecreëerd. Door structureel overleg en korte lijnen komen kwetsbare ouderen vroegtijdig in beeld. Sinds 2018 heeft het …
Apotheek, Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici
Regionaal
Twente koerst naar gezondheid en goede zorg
Ruim 90% van de Twentenaren doet jaarlijks een beroep op een of meer vormen van zorg. Het programma Twentse Koers wil daar verandering in brengen. Meer dan 300 partners werken samen toe naar meer gezondheid en welzijn.
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Nieuwe werkwijze in huisartsenpraktijk zorgt voor meer tijd en werkplezier
Martijn van Eijk, praktijkhouder in Utrecht-Overvecht, vertelt hoe al zijn assistentes tijdens de tweede coronagolf uitvielen en hij zelf noodgedwongen aan de telefoon plaatsnam. Zo ontstond een nieuwe ‘lean’ werkwijze …
Huisarts
Bron: MedischOndernemen
Lokaal
Wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief
Een nieuw antwoord vinden op de vraag hoe de ouderenzorg toegankelijk blijft voor iedereen. Roeli Mossel, bestuurder van de NNCZ, zoekt daarvoor actief de verbinding met inwoners van Drenthe. Eén van de antwoorden vindt…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Koepelorganisatie, Zorgverzekeraar
Bron: Waardigheid en trots
Regionaal
Samen Zorg Assen zorgt voor efficiëntere nachtzorg
In regio Assen groeit het aantal kwetsbare ouderen. Om deze groep de juiste zorg op de juiste plek te blijven bieden is een slimme manier van (samen)werken nodig. In het samenwerkingsverband Samen Zorg Assen hebben vers…
Ambulancedienst, Gemeente, GGZ, Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Landelijk
Informele psychosociale zorg voor mensen met kanker
Psychosociale zorg is van groot belang om mensen met kanker te begeleiden na de ingrijpende behandeling. De Centra voor leven met en na kanker van IPSO bieden deze ondersteuning en werken daarbij samen met de formele zo…
Burger- of patiënten(initiatief), GGZ, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk, Ziekenhuis
Regionaal
Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg behandelt patiënten thuis
De reguliere ambulancezorg kan de zorgvraag niet altijd adequaat en efficiënt beantwoorden. De RAV Brabant Midden-West-Noord zet verpleegkundig specialisten in die patiënten thuis kunnen behandelen.
Ambulancedienst, Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal, Regionaal
Inwoners en zorgprofessionals bouwen aan een gezonder Zoetermeer
Zoetermeer 2025 is een regionaal netwerk van zorgaanbieders, inwoners, de gemeente en zorgverzekeraars. Het netwerk richt zich op oplossingen op het gebied van digitalisering, preventie en de juiste zorg op de juiste pl…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, GGD, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Regionaal
Slim samenwerken aan ontschotting in de zorg
Het aantal kwetsbare ouderen stijgt, maar er is niet genoeg zorgpersoneel om dat op te vangen. Om de zorg slimmer te maken, werken zorgaanbieders in Noordwest-Veluwe domeinoverstijgend samen in het netwerk GezondVeluwe.
Apotheek, Gemeente, GGZ, Huisarts, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Regionaal
Optometristen in het oogziekenhuis
Voorheen werden veel patiënten door een oogarts én een optometrist onderzocht. Met de komst van het Optometristencentrum is dit niet meer nodig. Stabiele patiënten worden direct doorverwezen naar dit centrum.
Huisarts, Paramedici, Ziekenhuis
Bron: Oogziekenhuis
Regionaal
Zorgrobot ondersteunt cliënt, wijkverpleegkundige en mantelzorger
Zorgrobot Tessa is ontwikkeld als hulpmiddel voor zorgmedewerkers om cliënten thuis te ondersteunen. ZZG zorggroep zet deze zorgrobot in bij een deel van de cliënten. Zij implementeerden de nieuwe werkwijze tijdens de c…
Leverancier, VVT-organisatie
Regionaal
Passende ondersteuning en zingeving op de zorgboerderij
Zorg waarin het functioneren van de mens centraal staat is lang niet altijd vanzelfsprekend in het huidige zorglandschap. Dat het wel degelijk mogelijk is, laten de vele zorgboerderijen zien die Nederland rijk is.
GGZ, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk, Zorginstelling
Regionaal
Regionaal ziekenhuis levert nazorg stamceltransplantaties dichter bij huis
Stamceltransplantaties worden in gespecialiseerde medische centra uitgevoerd. De nazorg van transplantatiepatiënten is intensief. Om deze zorg dichterbij huis te leveren neemt het Flevoziekenhuis de nazorg over van het …
UMC, Ziekenhuis
Regionaal
Dans op Recept bij chronische aandoeningen
Mensen met de ziekte van Parkinson en andere chronische aandoeningen hebben vaak moeite met sportactiviteiten, terwijl ze juist baat hebben bij bewegen. Speciale danslessen blijken een uitkomst: met het Friese Dans op R…
Paramedici, Zorgverzekeraar
Lokaal
Internist en praktijkondersteuner houden samen diabetesspreekuur
Soms verloopt een behandeling bij een diabetespatiënt onvoldoende goed en zijn er bijvoorbeeld onbegrepen hypo’s of glucoseschommelingen. In Almere kunnen huisartsen patiënten sinds 2015 doorverwijzen naar een gezamenli…
Huisarts, Ziekenhuis
Regionaal
Teleconsultatie brengt medisch-specialistische zorg naar de patiënt
Met teleconsultatie krijgen patiënten via hun huisarts advies van een medisch specialist. Prettig voor patiënten, huisartsen én medisch specialisten. Lees hoe Alrijne Zorggroep de implementatie en bekostiging heeft geor…
Huisarts, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Landelijk, Regionaal
Zorg op afstand stap voor stap implementeren in het ziekenhuis
BeterDichtbij is een app waarmee patiënten vragen kunnen stellen aan hun behandelaar en kunnen beeldbellen. Hoe implementeer je zo’n zorginnovatie nu eigenlijk? Het Ikazia ziekenhuis pakt het stap voor stap aan.
Leverancier, Ziekenhuis
Lokaal
Het ziekenhuis van morgen: minder stenen, meer bits en bytes
De sterk toenemende zorgvraag stelt ziekenhuizen voor een fikse opgave: hoe blijf je goede zorg leveren die ook nog eens betaalbaar is? Om een grote uitdaging aan te pakken, moet je groots denken, is de redenering van N…
Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Lokaal, Regionaal
Physician Assistant houdt spreekuur in fysiotherapiepraktijk
Patiënten die fysiotherapie krijgen moeten soms tussentijds onderzocht worden door een arts. Vaak worden die patiënten na het onderzoek weer teruggestuurd naar de fysiotherapeut voor behandeling. Om dit proces voor pati…
Paramedici, Ziekenhuis
Regionaal
Thuis herstellen van coronavirus met COVID-box
Niet alle COVID-patiënten hoeven in het ziekenhuis te zijn om te herstellen. Het LUMC behandelt patiënten met milde klachten op afstand. Deze patiënten ontvangen een COVID-box, die is voorzien van thuismeetapparatuur.
UMC
Regionaal
Onplanbare zorg organiseren met vereende krachten
Acute nachtzorg is voor veel VVT-aanbieders moeilijk te organiseren. Regionale samenwerking is hier het antwoord op, zo laten vijf organisaties in Zuid-Holland-Noord zien. Zij bundelden de krachten om cliënten met acute…
VVT-organisatie
Lokaal
Antibiotica Thuis: meer comfort en bewegingsvrijheid
Antibiotica Thuis toegediend krijgen. Het heeft veel voordelen: patiënten ervaren thuis meer comfort en bewegingsvrijheid. Bovendien kunnen ze in hun eigen bed slapen, werken en een ommetje maken.
VVT-organisatie, Ziekenhuis
Bron: Antonius Zorggroep
Regionaal
Toekomstbestendige ziekenhuiszorg in regio Leiden
Hoe kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de ziekenhuiszorg in de regio toekomstbestendig organiseren? Overal in het land buigen mensen zich over deze vraag, maar in de regio Leiden zijn sinds augustus 2020 concrete a…
Koepelorganisatie, UMC, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Regionaal
Thuisconsult specialistische palliatieve zorg
In de laatste levensfase kunnen de huisarts en de wijkverpleging meestal goede zorg bieden. Toch kunnen er onverwachte problemen ontstaan. Om ongewenste ziekenhuisopname te voorkomen, bieden LUMC en Alrijne ziekenhuis e…
Huisarts, UMC, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Lokaal
Ziekenhuis geeft voedingsadvies op maat bij chronische ziekten
Miljoenen Nederlanders hebben een of meer chronische ziekten. Met goede voeding is bij deze groep veel gezondheidswinst te behalen. Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt daarom de online vragenlijst Eetscore om persoonlij…
Ziekenhuis
Regionaal
Sneller op de been met Fit4Surgery
Het idee is simpel: hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand eruit komt. Vanuit dat principe heeft Radboudumc Fit4Surgery ontwikkeld, een trainingsprogramma waarmee patiënten aan hun conditie werken voor…
Paramedici, UMC, Zorgverzekeraar
Lokaal, Regionaal
Transmurale zorgpaden voor verdachte huidafwijkingen
Om de huidkankerzorg betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten diagnostiek en behandeling anders ingevuld worden. Dermatologen van het Tergooi hebben de NHG-standaard Verdachte huidafwijkingen vertaald naar drie tran…
Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal
Pacemaker controlestraat snel en veilig in coronatijd
Om de zorg in coronatijd toegankelijk te houden voor hartpatiënten, bedacht het St. Antonius Ziekenhuis een manier om pacemaker- en ICD-controles veilig en patiëntvriendelijk buiten het ziekenhuis uit te voeren.
Leverancier, Ziekenhuis
Lokaal
Fietsende huisarts levert zorg bij patiënten thuis
Een huisarts zonder personeel, die per bakfiets huisbezoeken brengt: is dit de toekomst? Sinds februari 2021 brengt huisarts Joep ter Haar het vernieuwende concept ‘Biking Doctors’ in praktijk in het centrum van Den Haa…
Huisarts
Lokaal
Nieuws
Zwangeren in het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep kunnen vanaf nu door een aantal verloskundigen in de regio thuis een hartfilmpje van hun kind laten maken. Zij hoeven voortaan niet meer naar het ziekenhuis te kom…
Leverancier, Verloskundige en kraamverzorgende, Ziekenhuis
Bron: Treant
Regionaal
Thuisbehandeling met antibiotica-infuus
Soms heeft iemand langere tijd antibiotica nodig via een infuus. Patiënten van het Flevoziekenhuis kunnen deze behandeling nu ook thuis afmaken, dankzij een samenwerking met Zorggroep Almere.
Apotheek, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Regionaal
Boekingssysteem voor anderhalvelijnszorg ontzorgt huisartsen
Het verwijzingsplatform voor anderhalvelijnszorg PluhZ ontzorgt de huisarts door een deel van de stappen in het verwijzingsproces te automatiseren. Dit leidt tot tevreden zorgverleners en patiënten, lagere kosten en min…
Regionaal
Regionetwerk werkt aan gezonder en gelukkiger Den Haag
Den Haag kent grote verschillen in de gezondheid van haar inwoners. Het regionetwerk Gezond en Gelukkig Den Haag zet zich in om die gezondheidsverschillen te verkleinen.
Gemeente, GGD, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Onderwijsinstelling, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Landelijk
COPD-patiënten beter geholpen met landelijk zorgpad voor longaanvallen
De Long Alliantie Nederland heeft samen met het Longfonds een zorgpad ontwikkeld voor de zorg tijdens en na ziekenhuisopname volgend op een longaanval. De patiënt ontvangt hiermee betere zorg, kan sneller naar huis na …
Regionaal
Goois ziekenhuis brengt zorg dichterbij de patiënt
Ziekenhuizen zijn genoodzaakt te innoveren om de verwachte stijging van het aantal patiënten de komende jaren aan te kunnen. Het Tergooi ziekenhuis in het Gooi pakt die innovatie groots aan.
Burger- of patiënten(initiatief), Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Huisarts spoort huidafwijkingen beter op door bijscholing
Het aantal huidkankerpatienten neemt al jaren toe. Dit legt steeds meer druk op ziekenhuizen en dermatologen. Om die druk te verlichten en de kwaliteit van verwijzingen te verbeteren, hebben huisartsen in Nijmegen bijsc…
Huisarts, Koepelorganisatie, UMC, Ziekenhuis
Regionaal
Integrale bekostiging bevordert samenwerking in geboortezorg
Zwangere vrouwen hebben te maken met verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Voor goede zorg is het belangrijk dat die zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Bij Geboortezorg Zuid aan Zee wordt de onderli…
Koepelorganisatie, Verloskundige en kraamverzorgende, Ziekenhuis
Landelijk
Inzicht in zorgbehoefte ggz met regiobeelden
Regiobeelden zijn het middel bij uitstek om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Dat geldt ook voor de ggz. 43 Nederlandse gemeenten en Zilveren Kruis bundelden daarom hun krachten en hun data om beter te begrij…
Gemeente, GGZ, Zorgverzekeraar
Landelijk
App helpt jongeren met stress en eenzaamheid door corona
Veel jongeren ervaren eenzaamheid, stress en verveling door de coronacrisis. Bij sommigen heeft dit zelfs psychische problemen tot gevolg. Het ErasmusMC ontwikkelde een app die jongeren helpt met deze gevoelens om te ga…
Regionaal
Samen werken aan passende wijkverpleegkundige zorg
De vraag naar wijkverpleging neemt al jaren toe. Om hieraan tegemoet te komen, kozen vier zorgaanbieders van wijkverpleging in Zwolle voor samenwerking in plaats van concurrentie.
VVT-organisatie
Regionaal
Astma bij kinderen beter onder controle met online monitoring
Kinderen met astmatische klachten hebben regelmatige controles nodig om hun aandoening beheersbaar te houden. De methode Luchtbrug vervangt een deel van de ziekenhuiscontroles door digitale monitoring.
Lokaal
Zorg en welzijn komen samen in wijkgerichte aanpak
In Amsterdam-Noord wonen veel kwetsbare mensen, die vaak kampen met verschillende problemen. Om de problematiek bij de wortels aan te pakken is een programma opgericht om zorg en welzijn met elkaar te verbinden.
Gemeente, GGZ, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Lokaal
Lokale aanpak om sociaal vangnet te versterken
Mensen moeten langer thuis blijven wonen en willen dat vaak ook, maar de zorg aan huis staat onder druk. In het Brabantse Laarbeek ontwikkelden bewoners zelf een nieuwe vorm van ondersteuning. Met Goed voor Elkaar leren…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Koepelorganisatie, Zorgverzekeraar
Slimme tool ondersteunt radioloog bij snelle beoordeling
Tijdens de eerste coronagolf heeft ziekenhuis Bernhoven te maken gehad met een enorme toestroom van mogelijke coronapatiënten. Het was belangrijk dat deze patiënten zo snel mogelijk op de juiste plek terecht kwamen. Daa…
Ziekenhuis
Regionaal
Klaar voor de toekomst met Zorgcontinuüm Ouderenzorg
Regio’s waar relatief veel ouderen wonen staan de komende jaren voor een grote uitdaging: hoe bied je de juiste zorg aan al die thuiswonende ouderen? Oostelijk Zuid-Limburg bereidt zich voor op de veranderende zorgbehoe…
Burger- of patiënten(initiatief), Huisarts, Koepelorganisatie, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Unieke samenwerking in Amsterdam helpt continuïteit van planbare zorg
In de eerste coronagolf moest veel zorg worden afgeschaald. Het OLVG wilde dit in de tweede golf niet nog een keer laten gebeuren. Dankzij gerichte samenwerking met een aantal andere zorgaanbieders en ondersteuning van…
Huisarts, Koepelorganisatie, UMC, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Bron: NZa
Regionaal
Dialyse dichtbij huis
Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Veel dialysepatiënten dialyseren daarom het liefst zo dicht mogelijk bij huis. In Brummen kan dat dankzij de dialysehub in het lokale gezondheidscentrum.
Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal
Wachttijd in beeld met SEH-app
De Spoedeisende Hulp (SEH) is een hectische omgeving. Het kan voor patiënten en hun familie voelen alsof ze alleen maar aan het wachten zijn. Het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis heeft daarom een app ontwikkeld waarmee pat…
Koepelorganisatie, Leverancier, Ziekenhuis
Regionaal
Passende zorg voor mensen met verward gedrag
Mensen met (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen komen vaak in een politiecel terecht, terwijl ze eigenlijk ggz-zorg nodig hebben. In Drenthe worden ernstig ontremde of verwarde mensen nu opgevangen op de S…
Gemeente, GGZ, Huisarts, Zorgverzekeraar
Lokaal
AI voor monitoring op afstand in de cardiologie
Een consult in het ziekenhuis tijdens de coronacrisis is niet de meest ideale situatie. Cardiologen van het Maastricht UMC+ gingen op zoek naar een manier om hartpatiënten op afstand te helpen.
UMC
Bron: Data voor gezondheid
Regionaal
Kansrijke start voor kwetsbaar nieuw leven
Jonge zwangere vrouwen die niet in aanmerking komen voor opvang, hebben een grotere kans dat hun kind uit huis wordt geplaatst. Om te voorkomen dat baby’s van hun moeder worden gescheiden, heeft een groep ondernemers i…
Koepelorganisatie
Regionaal
Zelfredzame cliënten met virtuele thuiszorg
De thuiszorg staat onder druk. Er zijn meer zorgbehoevende mensen, maar minder personeel en middelen. Hoe lever je dan toch goede en betaalbare zorg? De Rotterdamse Lelie Zorggroep vond een oplossing in Virtuele Thuiszo…
Leverancier, VVT-organisatie, Zorgverzekeraar
Regionaal
Informele ondersteuning voor gezinnen met stress
Een sociaal vangnet is niet altijd vanzelfsprekend voor gezinnen waarin diverse problemen voor stress zorgen. Samen Oplopen koppelt deze gezinnen aan een vrijwilliger. Samen pakken ze problemen in het dagelijks leven aa…
Burger- of patiënten(initiatief), Gemeente, Maatschappelijk en sociaal werk
Landelijk
Meeleefgezin ondersteunt gezinnen met psychische kwetsbaarheid
Het meeleefgezin kan helpen voorkomen dat jonge kinderen van ouders met psychische problemen uit huis geplaatst worden. Een meeleefgezin vangt deze kinderen op vaste momenten op, zodat er ruimte ontstaat voor een gezond…
Gemeente, GGZ, Koepelorganisatie, Maatschappelijk en sociaal werk
Regionaal
Binnen 24 uur een passende crisisplek voor ouderen
Wanneer iemand plotseling niet meer thuis kan wonen en ziekenhuisopname niet nodig is, is een geschikte plek vinden vaak nog niet eenvoudig. Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn regelt binnen 24 uur de best passende zor…
Regionaal
Thuiszorgcoöperatie levert kleinschalige zorg
Thuisbasis Brabant geeft bevlogen professionals de ruimte om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen, met liefde voor de cliënt, onder de vleugels van een sterke coöperatie.
Koepelorganisatie, VVT-organisatie
Regionaal
Duurzame aanpak voor overgewicht bij kinderen
Overgewicht heeft grote gevolgen voor de fysieke en psychische gezondheid van kinderen. Het programma Cool2BFit bereikt langetermijnverbeteringen door voeding, beweging en gedrag tegelijk aan te pakken.
GGZ, Paramedici
Regionaal
Patiënt en huisarts beslissen samen over vervolgzorg
Hoe bied je als huisarts de juiste vervolgzorg aan patiënten? In Limburg krijgen patiënten nu een persoonlijke en goed onderbouwde verwijzing met de Tipp Zorgnavigator.
Huisarts, Koepelorganisatie, Leverancier
Regionaal
Wijkverpleging vindt sneller een plek via beveiligde e-mailgroep
Hoe verbeter je de doorstroom vanuit huisartsen en ziekenhuizen naar de wijkverpleging? In Utrecht biedt een beveiligde e-mailgroep uitkomst. Zes aanbieders van wijkverpleging vinden met dit systeem sneller een plek als…
Huisarts, Leverancier, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Lokaal
Vervolgzorg voor ouderen sneller geregeld na de Spoedeisende Hulp
Ouderen komen na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) vaak terecht in een ziekenhuisbed omdat er nog geen vervolgzorg is geregeld. Het HagaZiekenhuis en zorggroep Florence werken daarom samen om kwetsbare ouderen s…
VVT-organisatie, Ziekenhuis
Buurtteams Jeugd en Gezin ondersteunen huisartsen
Huisartsen in Utrecht hadden behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinshulp. Een samenwerking met de Buurtteams Jeugd en Gezin voorziet nu in die behoefte.
Regionaal
Soepele overgang van ziekenhuis naar huis met de Transmurale Zorgbrug
De Transmurale Zorgbrug ondersteunt kwetsbare ouderen in de overgang van ziekenhuis naar huis. Als oudere patiënten na ontslag uit het ziekenhuis gerichte nazorg krijgen door een wijkverpleegkundige, daalt de vroegtijdi…
UMC, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Lokaal
Samen op weg naar een positief gezond Maastricht
Zorgaanbieders uit een aantal Maastrichtse wijken werken sinds 2016 op een andere manier. Zij hebben zich verenigd in Blauwe Zorg, een beweging voor een duurzame en positieve gezondheidszorg. De positieve gezondheidsben…
Gemeente, GGD, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Zorgverzekeraar
Regionaal
Fitte jeugd in de wijk
Kinderen met overgewicht hebben grote kans om als volwassenen ook een ongezond gewicht te hebben. Lekker Fit! In de wijk is een collectieve aanpak om kinderen en jongeren de gezonde keuze te leren maken.
Gemeente, Maatschappelijk en sociaal werk, Paramedici
Regionaal
Directe en goedkope hulp voor patiënten met huidziekten
Directe en goedkope hulp voor patiënten met huidziekten Het AMC en VUmc hebben in samenwerking met medisch specialistische polikliniek Centrum Oosterwal het Huid Medisch Centrum opgericht.
UMC, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Landelijk
Efficiënt communiceren met het hele zorgnetwerk
Ouderen wonen steeds langer thuis. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op eerstelijns professionals en mantelzorgers. Om de zorg voor de cliënt goed af te stemmen, is het belangrijk dat zorgverleners goed met elkaar…
Huisarts, Leverancier, VVT-organisatie, Zorginstelling
Regionaal
Digitale consultatie leidt tot minder doorverwijzingen
De telefoons in het Martini ziekenhuis staan regelmatig roodgloeiend. Daarom bedacht het ziekenhuis samen met de Groninger Huisartsen Coöperatie een oplossing: digitale consultatie. De huisarts stelt digitaal een vraag.…
Huisarts, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Regionaal
Bewoners ondersteunen elkaar in zorgzame dorpen
Met elkaar voor elkaar zorgen, dat is het doel van Wedde dat ’t lukt. In dit Groningse zorginitiatief werken dorpsbewoners, verenigingen, professionele zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in hun …
Regionaal
Zorgcentrale Noord coördineert acute zorgvragen
In acute situaties komen mensen niet altijd meteen bij de juiste zorgverlener uit. In Zwolle pakken huisartsenposten, de ambulancevoorziening en de wijkverpleging dit probleem samen aan met de pilot Zorgcentrale Noord.
Ambulancedienst, Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Regionaal
Digitale leefstijlcoach bij hart- en vaatziekten en diabetes
Een gezonde leefstijl kan voorkomen dat mensen ziek(er) worden. Het Erasmus MC heeft daarom een digitale leefstijlcoach ontwikkeld. Stellen met een kinderwens en patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes kunnen hie…
UMC
Lokaal
Herstel in de buurt bij Cederhof
Herstel in de buurt bij Cederhof Bij Cederhof in Kapelle is een zorgpension ingericht voor ouderen die niet thuis kunnen herstellen, maar geen medische zorg nodig hebben. In de twee appartementen van zorgorganisatie he…
VVT-organisatie, Zorginstelling
Landelijk
Zorg altijd dichtbij met DigiContact
Zorginstelling Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking. Zij merkten dat hun zorgverlening niet altijd aansloot op de behoeften van de cliënten. Daarom zijn zij gestart met DigiContact.
Leverancier, Zorginstelling
Regionaal
Zicht op beschikbare capaciteit zorginstellingen met zorgmonitor
De Zorgmonitor, ontwikkeld door coöperatie ZorgnaZorg,  geeft een actueel beeld van beschikbare capaciteit in zorginstellingen. Hierdoor kunnen patiënten zonder onnodige wachttijd doorstromen naar de zorginstelling van …
Koepelorganisatie, UMC, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Landelijk
Welzijn op Recept ondersteunt mensen met psychosociale klachten
Welzijn op Recept ondersteunt mensen met psychosociale klachten In huisartsenpraktijken is er vaak onvoldoende tijd voor mensen die met psychosociale klachten. Om de toenemende druk tegen te gaan, ondersteunt Welzijn o…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Regionaal
Chemokuur thuis
Patiënten met kanker zijn regelmatig in het ziekenhuis voor hun behandeling. Ziekenhuis Gelderse Vallei geeft een deel van deze behandelingen bij de patiënt thuis. De patiënt blijft zo in de eigen omgeving en de verplee…
Ziekenhuis
Landelijk
Zelfstandig thuis oefenen dankzij afasietherapie.nl
Dagelijkse communicatie is voor mensen met Afasie, een taalstoornis na een niet-aangeboren hersenletsel, niet vanzelfsprekend meer. Met Afsietherapie.nl kunnen mensen met afasie onder de deskundige begeleiding van de lo…
Leverancier, Paramedici
Regionaal
Wijkteam Acute Zorg ontlast spoedeisende hulp
In het Zuyderland kwamen steeds meer mensen naar de spoedeisende hulp. Veel van deze mensen , vooral ouderen, zouden eigenlijk op een andere manier geholpen moeten worden. Daarom is het Wijkteam Acute Zorg gestart en wo…
Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Lokaal
Samen gezond Spreekuur in de wijk
De ‘Samen gezond Spreekuren’ in verschillende aandachtswijken in ’s-Hertogenbosch helpen mensen op weg om gezonder, bewuster en energieker te worden met voorzieningen en activiteiten in de wijk. De spreekuren worden geh…
GGD, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Landelijk, Regionaal
Optometristen behandelen niet-spoedeisende oogklachten
In de regio Arnhem wilden ze de druk op oogartsen verlichten en wachtlijsten korter maken. Huisartsen en het ziekenhuis Rijnstate werken nu samen met optometristen, die niet-spoedeisende oogzorg bieden.
Huisarts, Ziekenhuis
Regionaal
Slimme triagemethode voorkomt operaties bij ernstige rugklachten
Met het samenwerkingsverband Rugop werken Neurochirurgie MST en Stichting Rugpoli samen om mensen met (ernstige) rugklachten zo snel en doelmatig mogelijk te behandelen. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt met…
Koepelorganisatie, Ziekenhuis
Multidisciplinair samenwerken aan psychische zorg
Hoe zorg je dat kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten snel en effectief worden geholpen? Zonder dat cliënten lang hoeven te wachten of steeds naar een andere zorgverlener gestuurd worden?
GGZ, Paramedici
Landelijk
Mensen met parkinson centraal in multidisciplinair netwerk
Bij de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson zijn veel disciplines en zorgverleners betrokken. Dat maakt de aanpak complex. ParkinsonNet is een landelijk multidisciplinair netwerk van zorgprofessionals.
Apotheek, GGZ, Koepelorganisatie, Paramedici, UMC, Ziekenhuis
Regionaal
Inzicht in beschikbaarheid eerstelijnsverblijf bedden
Huisartsen hebben een centrale rol in het aanwijzen van eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. Ze hebben te weinig zicht op de beschikbare bedden, wat doorverwijzing lastig maakt. Zorg In Ontwikkeling (ZIO) lanceerde daarom…
Huisarts, Zorginstelling
Regionaal
Samen inzetten op preventie in de provincie
In Friesland waren veel instanties los van elkaar bezig met preventie. Nu werken GGD Friesland, zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten samen aan gezondheidsbevordering met het programma Vitale Regio Fryslan.
Gemeente, GGD, Zorgverzekeraar
Regionaal
Minder pijn en pijnstillers dankzij PijnCoach app
Bij het Orthopedisch centrum ViaSana gaven veel patiënten aan dat zij tussen de operatie en de eerste controle best veel pijn hadden. De PijnCoach app is ontwikkeld als hulpmiddel om de pijn te verminderen.
Koepelorganisatie, Ziekenhuis
De juiste zorg voor kinderen in de thuisomgeving
Kinderen gaan na ziekenhuisopname vaak al naar huis voordat de juiste zorg thuis geregeld is. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) helpt om de zorg beter af te stemmen op het kind en de gezinssituatie. 
Landelijk
Optimale zorg voor MS-patiënten
Patiënten met MS hebben vaak complexe zorgvragen en er zijn vaak meerdere zorgverleners bij een patiënt betrokken. MS Zorg Nederland staat voor de meest optimale zorg voor alle mensen met MS en hun naasten; in de eigen …
Koepelorganisatie
Landelijk
Kortere wachttijden in de GGZ door hybride diagnostiek
Kortere wachttijden in de GGZ door hybride diagnostiek De GGZ-instelling HSK Groep biedt haar cliënten “Hybride diagnostiek” aan. De werkwijze heeft geleid tot kortere wachttijden, een hogere cliënttevredenheid en lage…
GGZ
Lokaal
Kinderen snel en gericht helpen met een poh-jeugd
Sinds 2018 hebben meerdere huisartsenpraktijken een poh-jeugd in Nijmegen. Deze praktijkondersteuners zorgen dat het kind goed wordt begeleid en niet onnodig wordt doorverwezen naar de (tweedelijns) jeugdhulp en GGZ.
GGZ, Huisarts, Koepelorganisatie
Regionaal
Oplossingen voor complexe zorgvragen met Casuïstiektafels
Friese burgers die zorg nodig hebben moeten hun weg zien te vinden in een complex aanbod van zorgaanbieders en financieringsmogelijkheden. Zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten zoeken tijdens Casuïstiektafels…
Gemeente, Zorgverzekeraar
Lokaal
Patient Journey App informeert patiënt op het juiste moment over behandeling
Operaties en behandelingen in het ziekenhuis verlopen een stuk soepeler als patiënten en hun naasten weten wat ze kunnen verwachten en wat ze op welk moment moeten doen. Met de Behandelpad-app krijgen patiënten in het I…
Leverancier, Ziekenhuis
Regionaal
Sneller het juiste bed met Regionaal Transferpunt
In regio Deventer kwamen patiënten nogal eens op een verkeerd bed terecht in de VVT-instellingen. Een aantal zorgorganisaties hebben daarom het Regionaal Transferpunt Salland opgericht.
Gemeente, GGD, GGZ, Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Regionaal
Regionaal eHealthplatform biedt continuïteit in de ggz
De ggz zet eHealth steeds vaker in, maar verschillende domeinen werken daarin nog niet altijd goed samen. Om de regionale samenwerking in de zorgketen te bevorderen en de cliënt een betere behandeling te bieden is Evie …
Gemeente, GGZ, Huisarts, Leverancier
Lokaal
Positieve gezondheidsbenadering in huisartsenpraktijk
In de huisartsenpraktijk van Hans Peter Jung werken huisartsen vanuit de Positieve Gezondheidsbenadering. In deze benadering staat niet de aandoening of beperking van de patiënt centraal, maar de mens als geheel.
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk
Regionaal
Psychosociale klachten verhelpen in de huisartsenpraktijk
In achterstandswijken zien huisartsen veel patiënten met complexe problemen. Door de aanpak 'Krachtige Basiszorg' kunnen zij deze patiënten meer tijd en aandacht geven.
Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, Zorgverzekeraar
Lokaal
Palliatieve patiënten ontzorgd met Farmabuddy
De Academische Apotheek Stevenshof wilde betere zorg op maat leveren aan palliatieve patiënten en hun mantelzorgers. Zo ontstond het concept Farmabuddy.
Apotheek, Huisarts, VVT-organisatie
Lokaal
Observatiebedden voor kwetsbare ouderen in de Achterhoek
In Oost Achterhoek zijn nu observatiebedden beschikbaar waar thuiswonende ouderen met acute problemen negen dagen geobserveerd en gediagnosticeerd worden.
Apotheek, Gemeente, Huisarts, Ziekenhuis, Zorginstelling
Landelijk
Kwetsbare mensen helpen elkaar in de Buurtcirkel
Steeds meer mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning wonen zelfstandig in de wijk. Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat inspeelt op de behoeftes van deze kwetsbare mensen.
Burger- of patiënten(initiatief)
Lokaal
Diagnostiek in de wijk
In het GezondheidsLab in Utrecht Zuid-West kunnen patiënten voor vrijwel alle diagnostische onderzoeken terecht in de wijk in plaats van in het ziekenhuis. Er zijn geen wachttijden en de uitslag wordt vaak al binnen 24 …
Huisarts, Ziekenhuis
Landelijk
App voor sociale ondersteuning voor mantelzorgers
Veel mantelzorgers zijn overbelast: de zorg voor hun naasten is zwaar en hulp vragen is lastig. De app Myinlife voorziet in de behoefte aan sociale ondersteuning en contact voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Koepelorganisatie, Leverancier, Onderwijsinstelling
Regionaal
Betere informatieoverdracht in de acute zorg
Betere informatieoverdracht in de acute zorg In de acute zorg is het belangrijk zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is. Dezelfde taal spreken en volgens een eenduidige methode werken is belangrijk. Huisartsen,…
Ambulancedienst, Huisarts, Ziekenhuis
Regionaal
Betere begeleiding voor eczeempatiënten
Eczeem heeft veel impact op het leven van patiënten. Patiënten krijgen niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook psychische klachten. Een goede behandeling vraagt daarom om een bredere aanpak. Een huidtherapeut h…
GGZ, Huisarts, Paramedici
Lokaal
Goede samenwerking tussen Wmo en GGZ
Soms lijkt er sprake van een psychiatrische crisis, terwijl het daadwerkelijk gaat om een psychosociale crisis. Iemand dreigt bijvoorbeeld met zelfmoord vanwege schulden waar hij niet meer uit komt. Om ervoor te zorgen…
Gemeente, GGZ
Regionaal
Betere hulp voor zieke kinderen met TRANSIT
Eén op de vier gezinnen met een ernstig ziek kind heeft sociale en emotionele problemen. Het Amalia kinderziekenhuis, gemeenten in regio Nijmegen en diverse zorgorganisaties startten TRANSIT. Een project dat ernstig zie…
Gemeente, GGD, GGZ, Paramedici, UMC, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Lokaal
Dagbehandeling als uitgangspunt in de Kinderkliniek
De Kinderkliniek is ontstaan door een snelle groei van Almere en een sterke toename van het geboortecijfer. De kliniek biedt totaalzorg voor kinderen en jongeren onder één dak. Hierdoor kunnen onderzoeken en contactmome…
Ziekenhuis
Regionaal
Beademingsapparatuur thuis instellen
Patiënten die afhankelijk zijn van beademing, moesten eerder zo’n acht dagen in het ziekenhuis verblijven. Dat was de tijd die nodig was om de beademingsapparatuur goed in te stellen. Bij het thuis instellen van de appa…
UMC
Regionaal
Anderhalvelijnszorg in het Anders Beter Centrum
In het Anders Beter Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw samen. Het centrum biedt zorg die te ingewikkeld is voor de huisarts die niet dagelijks met deze medische handelingen te m…
Apotheek, Burger- of patiënten(initiatief), Huisarts, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Betere patiëntenoverdracht door nieuwe procedure
De “Transfer Intervention Procedure” is een gestructureerde en gestandaardiseerde overdracht tussen de arts, apotheker of verpleegkundige in het ziekenhuis aan zorgverleners uit de eerstelijns gezondheidszorg. De “Trans…
UMC
Regionaal
Thuistest geeft snel uitsluitsel bij buikklachten
Patiënten die met chronische buikklachten bij de huisarts komen zijn vaak ongerust. Voor huisartsen is het lastig te beoordelen wat er aan de hand is. Met de Calprotectine-test kan de patiënt de ontlasting thuis testen …
Huisarts, Koepelorganisatie, Leverancier, Ziekenhuis
Regionaal
Stoplicht-app voor soepele doorstroom van ziekenhuis naar wijkverpleging
Het kost ziekenhuismedewerkers en wijkverpleegkundigen soms veel tijd om wijkverpleging te vinden voor patiënten. De Stoplicht-app laat 24 uur per dag de capaciteit zien van verschillende aanbieders van wijkverpleging …
Leverancier, VVT-organisatie, Ziekenhuis, Zorginstelling
Lokaal
App vergroot zelfmanagement van COPD-patiënten
Nederland telt 600.000 COPD-patiënten. Zij hebben vaak weinig energie, waardoor een ziekenhuisbezoek veel van hen vraagt. Het Slingeland ziekenhuis ontwikkelde een app om het zelfmanagement van deze patiënten te vergrot…
Leverancier, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Regionaal
Wandelen als medicijn
Te vaak en te lang zitten heeft negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Huisartsen in Rotterdam hebben daarom het Looprecept ontwikkeld.
GGZ, Huisarts, Paramedici
Werkafspraken-app voor betere samenwerking tussen huisartsen en specialisten
In Amsterdam is het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) ontwikkeld. Hierin leggen huisartsen en specialisten hun gezamenlijke afspraken vast.
Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal
Schakelafdeling voor ouderen na opname in het ziekenhuis
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) heeft voor ouderen een schakelafdeling, waar ze 72 uur kunnen verblijven na een ziekenhuisopname.
UMC, VVT-organisatie, Zorginstelling, Zorgverzekeraar
Lokaal
Wondspreekuur in de huisartsenpraktijk
Wondspreekuur in de huisartsenpraktijk Voor de genezing van complexe wonden is het van groot belang dat deze in een vroeg stadium behandeld wordt door een wondverpleegkundige. De huisartsen in Heerde werken daarom same…
Huisarts, Ziekenhuis
Regionaal
Specialistische zorg buiten de ziekenhuismuren in het Pluspunt
In het PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw samen om patiënten specialistische zorg te bieden buiten de ziekenhuismuren. Het anderhalvelijnscentrum behandelt laagcomplexe medische klac…
Huisarts, Ziekenhuis
Lokaal
Kinderartsspreekuur in de huisartsenpraktijk
Kinderartsspreekuur in de huisartsenpraktijk In de gemeente Pekela houdt de kinderarts een spreekuur in de huisartsenpraktijk. Kinderen hoeven hierdoor minder vaak naar de polikliniek in het ziekenhuis en huisartsen bl…
Huisarts, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar
Landelijk
Landelijke expertise lokaal beschikbaar voor reumapatiënten
ARCH is het landelijke medisch expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen.
UMC, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Regionaal
Samenwerking eerste en tweede lijn in Longnetwerk Helmond en De Peel
Huisartsen aangesloten bij zorggroep PoZoB, apothekers, longartsen en verpleegkundigen werken samen in het Longnetwerk Helmond en De Peel. In regio hebben zo’n 5.000 mensen COPD en bijna 9.000 mensen hebben astma. Dat a…
Apotheek, Huisarts, Ziekenhuis
Regionaal
Zorg en sociaal domein verbinden met big data
Data zijn een bruikbare bron om afwegingen te maken over wanneer zorg nodig is en wanneer oplossingen juist in het sociale domein liggen. De regio Midden-Holland heeft hiermee ervaring opgebouwd, wat resulteert in soms…
Gemeente, Huisarts, Maatschappelijk en sociaal werk, VVT-organisatie, Ziekenhuis
Bron: De eerstelijns
Landelijk
NVVC Connect Hartfalen | Federatie Medisch Specialisten
Connect is een landelijk netwerkprogramma waarbij tientallen regionale netwerken bij zijn aangesloten. Huisartsen, cardiologen en andere zorgprofessionals werken in deze netwerken samen rondom de patiënt. Dit gebeurt do…
Ambulancedienst, Huisarts, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Lokaal
Digitale intake voor darmonderzoek gewoon thuis
De intake voor een gastroscopieonderzoek vindt normaal gesproken plaats in het ziekenhuis. Met de nieuwe werkwijze binnen het Zuyderland kunnen patiënten op hun eigen tempo een video bekijken over wat hen te wachten sta…
Leverancier, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Landelijk
Samenwerking vaatchirurg en fysiotherapeut | Federatie Medisch Specialisten
ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk waarin vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten samenwerken rondom patiënten met ‘etalagebenen’.
Huisarts, Paramedici, UMC, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Regionaal
Patiënten met slaapapneu sneller behandeld dankzij OSAsense
Sneller, eenvoudiger en patiëntvriendelijker de diagnose slaapapneu vaststellen. Dat is mogelijk met OSAsense: een zorginnovatie waarbij op een eenvoudige manier bij patiënten thuis een slaaponderzoek wordt uitgevoerd. …
Huisarts, Ziekenhuis
Bron: Universiteit Twente
Regionaal
Integrale aanpak valpreventie Gelderland-Zuid
Via een integrale aanpak valpreventie probeert GGD Gelderland-Zuid het risico op vallen te verkleinen en het aantal valongevallen in Gelderland-Zuid terug te dringen. Dit gebeurt in samenwerking met diverse partners in…
GGD, VVT-organisatie
Bron: Veiligheid.nl
Landelijk
Appen met je dokter dankzij BeterDichtbij
Met BeterDichtbij hebben patiënten hun arts in hun broekzak. Met deze app kunnen patiënten een korte vraag stellen, onderzoeksuitslagen nalezen of een herhaalrecept aanvragen. Dit scheelt de patiënt en ook de dokter ve…
Huisarts, Leverancier, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten
Regionaal
MijnIBDCoach monitort patiënten op afstand
Het doel van MijnIBDCoach is het verbeteren van de behandeling van patiënten met chronische darmontstekingen. Door vroegtijdige detectie van signalen kunnen patiënten eerder en beter behandeld worden.
UMC, Ziekenhuis
Bron: Federatie Medisch Specialisten