Insturen praktijkvoorbeeld

Wil je jouw praktijkvoorbeeld op onze website plaatsen? Lees dan eerst de aanwijzingen hieronder door. Vul vervolgens het formulier in en upload je praktijkvoorbeeld als word-document.

Waar moet het praktijkvoorbeeld aan voldoen?

Op dit moment zijn wij op zoek naar praktijkvoorbeelden die voldoen aan een of meer van deze voorwaarden:

 • Het voorbeeld gaat over preventie, domeinoverstijgende samenwerking en/of burgerparticipatie
 • Deelnemende organisaties zijn: gemeente, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en/of paramedie
 • Het initiatief komt uit Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland of Flevoland

Verder moet het voorbeeld:

 • Passen binnen de filosofie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Voldoende concreet zijn
 • Kort en bondig worden┬áaangeleverd (naar voorbeeld andere teksten op site, 200-500 woorden)
 • Geschreven worden vanuit pati├źnt/client/mensperspectief (wat is er beter geworden voor client/pati├źnt/mens)
 • Met liggende foto waarvan rechten afgedekt zijn aangeleverd worden (zo niet, dan stockfoto)
 • Een link bevatten naar een plek met meer info

Inhoudelijke tips

 • Wat was de aanleiding of het probleem?
 • Hoe heb je het opgelost?
 • Wat en/of wie was┬áer nodig?
 • Kan je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jouw oplossing goed werkt?
 • Heb je de pati├źnt erbij betrokken? Zo ja, hoe heb je de pati├źnt betrokken?
 • Heb je tips┬ávoor anderen?

Praktijkvoorbeeld insturen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld om het praktijkvoorbeeld te kunnen plaatsen en om je eventueel in contact te brengen met andere initiatieven. Jouw gegevens worden alleen na toestemming gedeeld met andere initiatieven.

Extra informatie over de verwerking van uw persoongegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.


Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij wij uw toestemming hebben om de gegevens te delen.


Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.


Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 
'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring

Deel deze pagina