Insturen praktijkvoorbeeld

Wil je een praktijkvoorbeeld insturen voor plaatsing op deze website?  Lees hieronder waar een praktijkvoorbeeld aan moet voldoen, gebruik de voorbeeldvragen om je praktijkvoorbeeld op te stellen en en upload je praktijkvoorbeeld via het invulformulier.

Criteria voor plaatsing praktijkvoorbeelden

Met de praktijkvoorbeelden willen we anderen inspireren, maar vooral ook informeren over bestaande mogelijkheden of oplossingen in de praktijk. In 2022 ligt er een sterkere focus op de implementatie en opschaling van bestaande initiatieven. Daarom zoeken we naar initiatieven die één of meer van de onderstaande aspecten bevatten:

 • Focus op regionale en/of domeinoverstijgende samenwerking m√©t burger- en pati√ęntenparticipatie
 • Er zijn minimaal twee en bij voorkeur meer partijen/domeinen¬†betrokken bij het initiatief. Dit kunnen bijvoorbeeld¬†de eerste- of tweedelijnszorg, zorgverzekeraar, ouderenzorg, wijkverpleging, buurtinitiatieven en/of het sociaal domein zijn.
 • Het initiatief is opgeschaald en duurzaam ge√Įmplementeerd¬†(na bijvoorbeeld een pilotfase) √≥f er zijn concrete afspraken om dit te doen
 • Het initiatief richt zich op de verschuiving van behandeling naar gezondheid
 • Jullie hebben een regiobeeld of andere databronnen¬†gebruikt bij het vormgeven en implementeren van het initiatief

Gebruik deze 12 vragen om je praktijkvoorbeeld te schrijven

Beantwoord in je praktijkvoorbeeld onderstaande vragen. Dit vergroot de kans dat we je praktijkvoorbeeld kunnen plaatsen. 

 1. Hoe is het initiatief tot stand gekomen? Wat zijn de ambities? En hoe sluit het initiatief aan op het regiobeeld?
 2. Welke (samenwerkings)afspraken zijn er gemaakt? En hoe zorgen jullie dat iedereen betrokken is en blijft?
 3. Wie zijn erbij betrokken?
 4. Op welke manier is het initiatief ge√Įmplementeerd in de regio?
 5. Tegen welke uitdagingen liepen jullie aan en hoe hebben jullie deze opgelost? Welke les wil je daarbij meegeven aan anderen?
 6. Welke (eventuele) hulpmiddelen hebben jullie ingezet en waarom?
 7. Op welke manier is de financiering geregeld? En hoe wordt er gezorgd voor een structurele bekostiging?
 8. In welke mate zijn de inwoners en/of pati√ęnten betrokken? En wat zijn hun ervaringen met het initiatief?
 9. Heeft het initiatief al (tussentijds) iets opgeleverd voor betrokkenen, professionals en/of eindgebruikers? Heeft het bijvoorbeeld geleid tot betere kwaliteit van leven of arbeidsbesparing?
 10. Zijn er al (tussentijdse) evaluaties of ervaringen beschikbaar die gedeeld mogen worden? Stuur deze dan mee.
 11. Op welke wijze kunnen bestaande werkwijzen worden afgebouwd (dus nieuw voor oud)?
 12. Wat kunnen andere initiatieven van jullie leren of overnemen? 

Wat gebeurt er na verzending?

Via onderstaand formulier kan je jouw voorbeeld insturen. Let hierbij op dat je in het praktijkvoorbeeld de inhoudelijke vragen hierboven beantwoordt. Na verzending zullen we het voorbeeld beoordelen op bovenstaande criteria. Als het voorbeeld voldoet, voeren we een redactieslag uit op het artikel. Daarna publiceren we het voorbeeld en brengen we je op de hoogte via email. Het is dan mogelijk om eventuele suggesties of toevoegingen door te geven. Het kan enkele weken duren voordat we het voorbeeld plaatsen.

Voldoet jouw voorbeeld niet aan alle criteria? Dan kunnen we besluiten het voorbeeld niet te plaatsen. Je ontvangt dan een email met een korte onderbouwing.

Praktijkvoorbeeld insturen

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld om het praktijkvoorbeeld te kunnen plaatsen en om je eventueel in contact te brengen met andere initiatieven. Jouw gegevens worden alleen na toestemming gedeeld met andere initiatieven.

Extra informatie over de verwerking van uw persoongegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.


Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij wij uw toestemming hebben om de gegevens te delen.


Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.


Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 
'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

JZOJP mag mijn contactgegevens delen met ge√Įnteresseerden die meer willen weten over mijn initiatief:

Akkoordverklaring

Deel deze pagina