Insturen praktijkvoorbeeld

Wil je jouw praktijkvoorbeeld op onze website plaatsen? Lees dan eerst de aanwijzingen hieronder door. Vul vervolgens het formulier in en upload je praktijkvoorbeeld als word-document.

Waar moet het praktijkvoorbeeld aan voldoen?

 • Passen binnen de filosofie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (voorkomen, vervangen, verplaatsen)
 • Voldoende concreet zijn
 • Kort en bondig wordenĀ aangeleverd (naar voorbeeld andere teksten op site, 200-500 woorden)
 • Geschreven worden vanuit patiĆ«nt/client/mensperspectief (wat is er beter geworden voor client/patiĆ«nt/mens)
 • Met liggende foto waarvan rechten afgedekt zijn aangeleverd worden (zo niet, dan stockfoto)
 • Een link bevatten naar een plek met meer info

Inhoudelijke tips

 • Wat was de aanleiding of het probleem?
 • Hoe heb je het opgelost?
 • Wat en/of wie wasĀ er nodig?
 • Kan je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jouw oplossing goed werkt?
 • Heb je de patiĆ«nt erbij betrokken? Zo ja, hoe heb je de patiĆ«nt betrokken?
 • Heb je tipsĀ voor anderen?
🔎 Gezocht: specifieke voorbeelden!

We proberen met de praktijkvoorbeelden inzicht te geven in de bestaande JZOJP-initiatieven door heel Nederland. Momenteel zijn wij daarom ook op zoek naar praktijkvoorbeelden die:

 • Werken aan preventie, domeinoverstijgende samenwerking/ regionale- samenwerking en/of burgerparticipatie
 • Worden georganiseerd vanuit de gemeente, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en/of paramedie
 • Vallen binnen de regioā€™s Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland of Flevoland

Ken jij initiatieven die aan bovenstaande punten voldoen? Of werk jij hieraan mee? Deel deze informatie dan met ons! Stuur het voorbeeld in via het formulier of tip ons via info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl .Ā 

Praktijkvoorbeeld insturen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld om het praktijkvoorbeeld te kunnen plaatsen en om je eventueel in contact te brengen met andere initiatieven. Jouw gegevens worden alleen na toestemming gedeeld met andere initiatieven.

Extra informatie over de verwerking van uw persoongegevens

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.


Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij wij uw toestemming hebben om de gegevens te delen.


Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.


Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de paginaĀ 
'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring

Deel deze pagina