Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Om de zorg beter en betaalbaarder te maken moeten we blijven innoveren. Door te vernieuwen kunnen we de uitdagingen waarmee de zorg de komende jaren geconfronteerd wordt het hoofd bieden. De Nederlandse Zorgautoriteit stimuleert zorginnovatie met de beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'.

Drie jaar experimenteren

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd, en komen in aanmerking voor een structurele bekostiging als het experiment positieve resultaten laat zien.

Een experiment kan verschillende doelen hebben: 

Meestal structurele bekostiging

Het overgrote deel van de innovaties die bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld worden voor een experiment, komt na verloop van tijd terecht in de reguliere regelgeving. Dat betekent dat die innovaties structureel bekostigd worden. Uit onderzoek van de NZa blijkt dat experimenten met meer aansluitende partijen een grotere kans hebben op structurele bekostiging. Hoe meer partijen deelnemen aan een experiment, hoe beter!

Hoe werkt het?

Stap 1

Check of jouw idee ergens anders al wordt uitgevoerd. Dit kun je navragen bij de zorgverzekeraar of Zorgkantoor. Je kunt ook kijken of er al een lopend experiment is voor een vergelijkbaar idee. Is dat het geval, dan kun je je daarbij aansluiten. 

Stap 2

Wil je een kortdurend experiment starten onder de beleidsregel innovatie, vul dan samen met een zorgverzekeraar of met het Zorgkantoor de innovatieaanvraag in. 

Stap 3

De NZa beoordeelt de aanvraag en nodigt jullie uit voor een gesprek om de aanvraag toe te lichten. Na 8 weken hoor je of de NZa de aanvraag goedkeurt. Is de aanvraag goedgekeurd, dan kun je aan de slag.