Mentale gezondheidsnetwerken

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat huisartsen, sociaal domein en ggz regionale samenwerkingsafspraken maken over het aanbod van zorg en ondersteuning voor mensen die naast psychische klachten ook problemen op andere levensdomeinen hebben.

Dat is nodig omdat de oplossing dan vaak ook in meerdere domeinen ligt. Veel van de elementen van die samenwerking bestaan al in de praktijk. Nieuw is, dat huisartsen, sociaal domein en ggz nu samen de verantwoordelijkheid nemen voor passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroep. Deze regionale samenwerking noemen we ‘mentale gezondheidsnetwerk’ (ook: MGN).

Leidende principes

 1. De persoon is regisseur van zijn eigen proces. Wij helpen hem de uitdagingen van het leven aan te gaan.
 2. We nemen samen verantwoordelijkheid, op alle niveaus van samenwerking.
 3. De persoon en de naasten staan voorop. Wij denken in oplossingen voor de persoon, niet in hokjes.
 4. Wij leren en verbeteren continu.
 5. Een domeinoverstijgende benadering zorgt voor snelle duidelijkheid voor de persoon. Wij dragen bij aan de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Betrokken organisaties

 • De Nederlandse ggz
 • InEen
 • Landelijke huisartsen vereniging (Lhv)
 • Ministerie van VWS
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • En daarnaast:
 • MIND
 • Sociaal Werk Nederland
 • Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Werkwijze mentale gezondheidsnetwerken

© VWS, Purebudget

Een mentale gezondheidsnetwerk is een netwerkorganisatie met meerdere functies:

 1. Het verkennend gesprek
 2. Transfermechanisme
 3. Informatievoorziening wachttijden en aanbod
 4. Domeinoverstijgend casusoverleg

De functies in de werkwijze beschreven. De Werkwijze is gebaseerd op de IZA-afspraken, die zijn verder zijn geconcretiseerd en zijn aangevuld met nieuwe inzichten en afspraken. Daarnaast zijn er handige praatplaten ontwikkeld die antwoord geven op de vraag 'Hoe ziet de bekostiging eruit in 2024 en 2025 en vanaf 2026?'

Landelijke businesscase mentale gezondheidsnetwerk

Zo’n grote samenwerking én verandering vraagt om een duidelijk plan en duidelijke afspraken. Maar, wat verwachten we van alle maatregelen? Hoe weten we straks of ze doen wat ze moeten doen? Wordt de wachtlijst voor ggz korter en de druk op de huisartsenpraktijk minder?

Het programma Mentale Gezondheidsnetwerken heeft een landelijke business case ontwikkeld die huisartsen, sociaal domein en ggz helpt bij het afspreken wat samenwerking moet gaan opleveren. De businesscase bevat ramingen van de effecten die we landelijk verwachten van het samenwerken in mentale gezondheidsnetwerken en van de verkennende gesprekken.

  Bekijk de landelijke businesscase