Bekostiging domein- en sectoroverstijgende samenwerking

De nieuwe betaaltitel Bekostiging Domeinoverstijgende┬áen Sectoroverstijgende Samenwerking (BDSS) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerde zorg treedt per 1 mei in werking. Hierin is geregeld dat zorgaanbieders in de Zvw voortaan rechtstreeks kunnen worden vergoed voor hun bijdragen aan pati├źntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere domeinen of sectoren. Binnenkort verschijnt een handleiding met uitleg hoe deze nieuwe betaaltitel kan worden ingezet.

Om passende zorg voor specifieke (kwetsbare) groepen verzekerden te bieden, werken zorgaanbieders en welzijnsorganisaties steeds vaker samen over de grenzen van wettelijke domeinen en zorgsectoren. Het inrichten van deze┬á 'pati├źntengroepsgebonden' samenwerkingen volgt uit regionale samenwerkingsverbanden en op basis van regioplannen. Tot nu toe konden de kosten voor deze┬á samenwerking niet direct worden vergoed.┬á

Vergoeding patiëntengroepsgebonden samenwerkingen

© VWS

Samenwerken over domeinen en zorgsectoren heen vraagt dat iedere zorgaanbieder of welzijnsorganisatie vanuit het eigen domein wordt vergoed voor de bijdrage aan de samenwerking. Binnen de Zvw en de Wlz is dat nog niet altijd haalbaar, omdat in beginsel alleen tijd die wordt besteed aan individuele pati├źnten mag worden vergoed. Met een nieuwe betaaltitel voor domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen Zvw-verzekerde zorg kunnen zorgaanbieders in de Zvw voortaan rechtstreeks worden vergoed voor hun bijdragen aan pati├źntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere domeinen en sectoren.┬á

Handleiding inzet betaaltitel

De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025. Binnenkort wordt een handleiding gepubliceerd met een toelichting op hoe deze nieuwe betaaltitel kan worden ingezet. Daarin staat meer over de mogelijkheden om de betaaltitel toe te passen, de daaraan verbonden voorwaarden en de praktische gevolgen voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De handleiding is naar verwachting vanaf 1 juli 2024 op deze pagina te downloaden. 

Vergoeding zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in andere domeinen

Zorgaanbieders in de Wlz kunnen voor de bekostiging van hun bijdrage aan domein- en sectoroverstijgende samenwerking, na aanvaarding van dit voorstel door het parlement, het onderdeel 'sluittarief' van het wetsvoorstel domeinoverstijgende samenwerking (DOS) benutten. Voor aanbieders uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid (sociaal domein) is bekostiging van pati├źntengroepsgebonden afstemming technisch gezien al mogelijk.

Kamerbrieven over bekostiging domein- en sectoroverstijgende samenwerking

Meer informatie