Subsidies

Er lopen diverse andere financiële regelingen om vernieuwing en samenwerking in zorg, ondersteuning en welzijn te stimuleren. Hieronder kun je daar meer over lezen. 

Subsidie voor Coalitievorming Regionale Participatiehubs

Vanaf 9 april kunnen relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak subsidie aanvragen om in gezamenlijkheid een breed gedragen coalitie te vormen ter voorbereiding op de ontwikkeling van regionale participatiehubs. Het is een eerste stap in de organisatie en vervolgens realisatie van regionale participatiehubs.

Het kan gaan om participatie van onder andere patiënten, cliënten, burgers, etc., afhankelijk van het vraagstuk. Het gaat om effectief bijdragen aan de verbinding tussen leefwereld en systeemwereld in de betreffende regio. Hiervoor worden diverse vormen van participatie ingezet, zoals adviseren, raadplegen en coproduceren.

De subsidieronde ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’ staat doorlopend open van 9 april tot en met 24 september 2024. Om (potentiële) aanvragers de gelegenheid te geven om zo snel mogelijk met hun project te kunnen starten, zijn er 5 tussentijdse beoordelingsrondes.

Lees meer over deze subsidieoproep

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 3

Op 26 maart 2024 opent de derde ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Deze subsidieregeling wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan een aanvraag in op de website van ZonMw. 

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 900.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal €10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

ZonMw beoordeelt alle aanvragen na sluitingsdatum van 7 mei 2024, 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 18 juni 2024 bekendgemaakt.

Lees meer over deze subsidieoproep op zonmw.nl

Specifieke uitkering voor domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis. Hierdoor kan zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

Ook voor het jaar 2024 kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van experimenten of alternatieve initiatieven die langer thuis wonen stimuleren en de Wlz-instroom beperken.  

De SPUK DOS is bedoeld voor:

  • experimenten waarbij een centraal persoon informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen zoekt voor een cliënt
  • vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven die inzetten op het beleid van langer thuis wonen en het beperken van de Wlz-instroom.

Voor aanvragende gemeenten is in 2024 in totaal € 26,7 miljoen beschikbaar. Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

2 aanvraagrondes

Je kunt de specifieke uitkering aanvragen in 2 rondes:

  1. Van 20 november 2023 09.00 uur tot en met 15 januari 2024 18.00 uur.
  2.  Van 18 maart 2024 09.00 uur tot en met 14 april 2024 18.00 uur. Deze ronde vindt alleen plaats als er na de eerste ronde nog budget over is.

Lees meer over deze uitkering

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd. Als een experiment positieve resultaten laat zien, komt het in aanmerking voor een structurele bekostiging.

Lees meer over de beleidsregel

Wil je  op de hoogte blijven van actuele subsidies? Volg ons op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

Deel deze pagina