Subsidies

Partijen die werken aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen financiële ondersteuning krijgen dankzij verschillende subsidieregelingen. Er is bijvoorbeeld een speciaal JZOJP-programma van ZonMw. Maar er zijn ook andere regelingen waar je een beroep op kan doen.

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

ZonMw stimuleert beweging JZOJP

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Centraal hierbij staat voorkomen, vervangen en verplaatsen van ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn er subsidies verstrekt op specifieke thema’s, zoals de implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet: ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. 

Lees meer over het programma JZOJP op de website van ZonMw

Kijk op de website van ZonMw voor actuele subsidiemogelijkheden

Lopende subsidieregelingen

Er lopen diverse andere financiële regelingen om vernieuwing en samenwerking te stimuleren. Hieronder kun je daar meer over lezen. 

Twee subsidieoproepen voor domeinoverstjgende samenwerkingsverbanden

Het nieuwe ZonMw-programma Ondersteuning regionale samenwerking ondersteunt domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij de transformatie naar een gezondheidssysteem dat gericht is op gezondheidsbevordering en passende zorg in de regio. ZonMw heeft twee subsidieoproepen opengesteld met een focus op 'leren transformeren'. Daarnaast kun je vooruitlopend op het programma deelnemen aan workshops.

Lees meer op de website van ZonMw

Subsidieoproep: ‘Voorbereidingssubsidie voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden’

Als je samenwerkingsverband kennis wil opdoen ter voorbereiding op de zorgtransformatie, kun je de voorbereidingssubsidie aanvragen. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen tot 4 september, 14:00 uur een aanvraag indienen voor maximaal € 15.000. Let op: voor deze oproep geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Op is op.

Subsidieoproep: ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’

Deze subsidieoproep is gericht op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren de gezondheid van burgers in de regio bevorderen. Met deze subsidie kun je tijd en ruimte organiseren om te leren transformeren naar gezondheidsbevordering en passende zorg.

Deze subsidieoproep sluit op 4 december 2023, om 14:00 uur. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 400.000,- aanvragen voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden. 

Vragenuur & webinar subsidieoproepen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

Donderdag 5 oktober 2023 van 12.00 - 13.00 kun je deelnemen aan een webinar waarin de subsidieoproep ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’ en het beoordelingsproces worden toegelicht. Ook wordt uitgelegd hoe u een aanvraag in kunt dienen via Mijn ZonMw. Daarnaast organiseert ZonMw in oktober en november online vragenuren.

Lees hier meer over de subsidieoproep

Tweede ronde subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

In november 2022 kunnen zorgaanbieders voor de laatste keer subsidie aanvragen in de tweede subsidieronde van de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. De subsidie is voor activiteiten om administratieve processen in de organisatie te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken.

Voor de ronde is € 3.325.000 gereserveerd.

Lees meer over deze regeling

Specifieke uitkering voor domeinoverstijgend samenwerken

Vanaf 20 februari 2023 kunnen gemeenten de nieuwe specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) aanvragen. De SPUK DOS ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

De SPUK DOS is bedoeld voor:

  • experimenten waarbij een centraal persoon informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen zoekt voor een cliĂ«nt
  • vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven die inzetten op het beleid van langer thuis wonen en het beperken van de Wlz-instroom.

De SPUK verlengt de bijdrage die 3 pilotgemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen) kregen voor dergelijke experimenten. Deze gemeenten krijgen een vaste bijdrage zodat ze kunnen doorgaan met de experimenten die in 2021 zijn gestart.

Voor nieuw aanvragende gemeenten is in 2023 in totaal € 8,9 miljoen beschikbaar. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

2 aanvraagrondes

Je kunt de specifieke uitkering aanvragen in 2 rondes:

  • van 20 februari 2023, 9.00 uur tot en met 10 maart 2023, 18.00 uur
  • van 27 juni 2023, 9.00 uur tot en met 11 juli 2023, 18.00 uur

Om zoveel mogelijk initiatieven een kans te geven, is in de eerste ronde het volledige budget van € 8,9 miljoen beschikbaar. Is er na de eerste ronde nog budget over? Dan is dat beschikbaar in de tweede ronde. Als gemeenten meer aanvragen dan er beschikbaar is, dan verdelen we het budget door te loten.

Lees meer over deze uitkering

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd. Als een experiment positieve resultaten laat zien, komt het in aanmerking voor een structurele bekostiging.

Lees meer over de beleidsregel

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

Deel deze pagina