Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

Steeds meer mensen met psychische klachten doen een beroep op zorg en ondersteuning. Deze toename, in combinatie met schaarste aan personeel, zorgt voor hoge druk op de zorg- en sociale voorzieningen. In het Integraal Zorgakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren. 

Consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein

Eén van de afspraken wil het voor professionals in het sociaal domein gemakkelijker maken om de ggz te consulteren met behulp van een nieuwe consultatiefunctie. Per 1 januari 2024 is het daarom mogelijk om binnen de Zvw de consultatie tussen het sociaal domein en de ggz te bekostigen.

Lees meer over de consultatiefunctie

Mentale gezondheidsnetwerken

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat huisartsen, ggz en sociaal domein daarvoor regionaal gaan samenwerken in mentale Gezondheidsnetwerken. Dankzij de netwerken kunnen patiënten met complexe psychische of sociale problematiek snel de juiste zorg of ondersteuning krijgen. De werkwijze, waarmee de regio’s aan de slag kunnen, is op 22 maart gepubliceerd.

Lees meer over mentale gezondheidsnetwerken