Toolkit: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg?

Is het spoed of niet? En zo ja, wie moet ik bellen? Lang niet iedereen weet het. Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS willen mensen helpen om de juiste (spoed)zorg te vinden en te krijgen. Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! is het resultaat. Een toolkit met communicatiemiddelen.

De communicatie van LHV, InEen, Ambulancezorg Nederland, de NVSHA en VWS heeft 3 pijlers:

  1. Uitleg: wanneer is zorg acuut en welke vormen van acute zorg zijn er?
  2. Hulp in stressvolle situaties: welke vorm van zorg heb je nodig?
  3. Goede voorbereiding: welke contactmogelijkheden zijn er voor acute zorg?

Toolkit Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!

De toolkit bevat verschillende communicatiemiddelen, vooral voor online gebruik. In de toolkit vind je: animaties, teksten, banners voor websites, een widget Thuisarts.nl, e-mailhandtekening, afbeeldingen van het stappenplan, een slider van de afzonderlijke stappen in het stappenplan en een opfrispakket met flyers, posters en stickers. Download de middelen hieronder.

Handleiding gebruik/ verspreiding communicatiemiddelen

Animaties

Er zijn twee soorten animaties: kort Nederlands en lang Nederlands in verschillende formaten.

Teksten

Download hieronder de beschikbare teksten voor je website, sociale media en nieuwsbrief.

Website banner

De banner is in het Nederlands beschikbaar, in 2 formaten.

Widget Thuisarts.nl

Deze widget kan je op jouw website plaatsen.

E-mailhandtekening met een visual van het stappenplan

In het Nederlands beschikbaar.

Afbeelding van het stappenplan, als poster en als visual voor sociale media

In het Nederlands beschikbaar.

‘Slider’ van de afzonderlijke stappen van het stappenplan

In het Nederlands beschikbaar

Opfrispakket (flyer, poster en sticker)

Het opfrispakket bevat drie middelen die locaties kunnen gebruiken en deels kunnen aanpassen met eigen informatie.