Samen Zorg Assen zorgt voor efficiëntere nachtzorg

De gezamenlijke zorg voor kwetsbare inwoners in regio Assen verbeteren: dat staat het netwerk Samen Zorg Assen voor ogen. In deze regio groeit het aantal kwetsbare ouderen dat een beroep doet op de acute nachtzorg en dat soms onnodig in het ziekenhuis belandt. Om deze groep de juiste zorg op de juiste plek te blijven bieden is een slimme manier van (samen)werken nodig. In het samenwerkingsverband Samen Zorg Assen hebben verschillende partijen de krachten gebundeld om de nachtzorg naar een hoger niveau te tillen.

Bekijk in de video waarom en hoe Samen Zorg AssenĀ aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek werkt:

Download deze video
HD MP4-video
Video | 00:02:20 | mp4 | 85,4 MB
Audiospoor
Audio | mp3 | 4,29 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 3,89 KB
Uitgeschreven tekst
In 2018 is het netwerk
Samen Zorg Assen gestart.

Met meerdere organisaties hebben we
toen de handen ineengeslagen...

en hadden we met elkaar het doel
om ouderenzorg in de regio...

integraal te verbeteren en juiste zorg
op de juiste plek te bieden.

Een goed voorbeeld van wat Samen Zorg
Assen tot nu toe heeft gedaan...

is het organiseren van de nachtzorg.

Eerst reden er acht wijkverpleegkundigen
hun route 's nachts...

van verschillende organisatie.

Door de samenwerking hebben we dat
terug kunnen brengen naar drie routes...

en is er altijd een triageteam
op achterwacht beschikbaar.

We hebben ook gezegd: de uitrusting
van de wijkverpleegkundigen...

kan beter 's nachts.

Daarom hebben we nu de nachttas.

In deze tas zitten alle spullen...

waardoor de reistijd voor de
wijkverpleegkundigen verminderd wordt.

De materialen zijn altijd aanwezig in de tas.

En de wijkverpleegkundige
kan gelijk handelen.

CLIËNT: Ik heb al een tijdje
een blaaskatheter.

Maar van de week op een nacht...

toen deed hij het ineens niet meer.

Ik heb toen de huisartsenpost maar gebeld.

Gelukkig kreeg ik een mevrouw
en die stelde allerlei vragen.

En heeft voor mij contact gelegd
met de wijkverpleegkundige.

En die was er binnen de kortste keren.

Overdag proberen we natuurlijk de planbare
zorg zo goed mogelijk uit te voeren.

Waardoor er 's nachts alleen
maar acute zorg nodig is.

Zoals bij deze meneer.

CLIËNT: Nu ik weet dat er
professionele hulp voorhanden is...

van een wijkverpleegkundige,
dat stelt mij wel gerust, hoor.

Voor mij is het belangrijk
dat ik op deze manier...

nog langere tijd zelfredzaam kan blijven.

TANJE ZWANENBURG: Om een
inschatting te maken van de zorgvraag...

maken de hulpverleners binnen
het netwerk Samen Zorg Assen...

gebruik van eenzelfde protocol.

Het voordeel van de samenwerking
is natuurlijk ook dat we...

sneller contact met elkaar hebben,
wat op zich goed verloopt.

Waardoor we kennis en ervaring
met elkaar goed kunnen delen.

TANJE ZWANENBURG:
Inmiddels is onze blik verbreed.

We richten ons niet alleen
op het bieden van zorg...

maar ook op het voorkomen van zorg.

En niet meer alleen op de kwetsbare
ouderen uit de regio...

maar meer op de kwetsbare inwoner.

En voor ons geldt één ding
wat heel belangrijk is:

de kwetsbare inwoner staat altijd centraal.

Nachtroutes gezamenlijk organiseren

In 2018 zijn vier thuiszorgorganisaties en de netwerkcoƶrdinator van Samen Zorg Assen begonnen met het verbeteren van nachtzorg.Ā  Samen wogen zij af welke zorg wel of juist niet werd aangeboden in de nacht. Het uitgangspunt: cliĆ«nten niet onnodig storen met zorg die overdag ook geleverd kan worden. En als verpleegkundige zorg toch onverwacht nodig is, dan is er Ć©Ć©n regionaal nachtzorgteam beschikbaar namens alle partijen. Concreet betekent dit dat er in de regio drie nachtzorgmedewerkers beschikbaar zijn voor de acute verpleegkundige zorg. Daarnaast wordt er samengewerkt met het triageteam van een van de deelnemende partners als achterwacht tijdens drukte en calamiteiten.

De nieuwe manier van organiseren is niet alleen voor cliĆ«nten voordelig. Dankzij het nachtzorgteam worden de zorgmedewerkers ook efficiĆ«nter ingezet. Om dit te kunnen realiseren, zijn er afspraken gemaakt. Deze hadden betrekking op de financiering, toegang tot woningen, gegevensuitwisseling van patiĆ«ntendossiers, het ijken van de apparatuur en het invoeren van de nachttas.Ā 

Vertrouwen dankzij onderlinge communicatie

Het delen van informatie was in de beginfase nog onwennig voor medewerkers, omdat het voorheen niet werd gedaan.Ā Ook moesten er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de financiering. Het was nu de bedoeling dat nog maar Ć©Ć©n partij de diensten zou rijden en dat de andere partijen een financiĆ«le bijdrage zouden leveren. Hierdoor bleef ieders inzet gelijkwaardig.

Door met elkaar in gesprek te blijven gaan en knelpunten te agenderen, kwamen de partijen snel met oplossingen waar iedereen zich in kon vinden. Denk bijvoorbeeld aan (technische) oplossingen die het mogelijk maakten om in elkaars systemen teĀ kijken. Of de afstemming om een sleutelkluis bij de voordeur van de cliĆ«nt te plaatsen, zodat niemand rond hoefde te rijden met een grote sleutelbos. Daarbij hielp het dat organisaties elkaar inmiddels steeds beter leerden kennen, elkaar vertrouwden en elkaar ook iets gunden.

Meer tijd om zorg te leveren

Na een aantal maanden werd de pilot geƫvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat zowel patiƫnten als medewerkers de verbeteringen en samenwerking als positief ervoeren. De nieuwe manier van organiseren heeft bijvoorbeeld een uniforme werkwijze opgeleverd. Het belprotocol is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast scheelt het gebruik van de nachttas veel reistijd, omdat de wijkverpleegkundige de materialen nu altijd bij zich heeft. Zo blijft er meer tijd over voor daadwerkelijke zorg. Ook het verbeterde contact met de huisartsenpost en andere thuiszorgorganisaties werkt prettig en draagt bij aan het werkplezier. Wat begon als een kleine pilot is na de evaluatie stapsgewijs uitgebreid in regio Assen.

Samen Zorg Assen als sterke basis

Het netwerk Samen Zorg Assen is van grote toegevoegde waarde geweest voor het slagen van de pilot en het vervolg. De samenwerking zorgt voor wederzijds vertrouwen en blijvende betrokkenheid. Verschillende belangen worden dankzij structurele afstemming en communicatie op een lijn gebracht. Informatie wordt bijvoorbeeld actief gedeeld in de nieuwsbrief en de werkgroep komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken.Ā 

DeelnemendeĀ partijen

UMCG Ambulancezorg, Zorgcentrale Noord, gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, Vanboeijen, Derkshoes, Dokter Drenthe, Icare, Zorggroep Drenthe, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Interzorg, GGZ Drenthe enĀ Accolade Arendstate.

Meer informatie

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 3 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek
Deel deze pagina