Inwoners en zorgprofessionals bouwen aan een gezonder Zoetermeer

In de regio Zoetermeer is de uitdaging om zorg en welzijn op peil te houden groot. De regio vergrijst sneller dan de rest van het land, waardoor de zorgvraag de komende jaren enorm gaat toenemen. Om de zorg voor inwoners te verbeteren en toegankelijk en betaalbaar te houden is Zoetermeer 2025 opgericht: een regionaal netwerk van aanbieders van zorg en welzijn, inwoners, de gemeente en zorgverzekeraars. Zoetermeer 2025 draagt als leerregio bovendien bij aan de lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek van het RIVM.

Bekijk in de video waarom en hoe Zoetermeer aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek werkt:

Download deze video
MP4-video
Video | 00:03:20 | mp4 | 128,0 MB
Audiospoor
Audio | mp3 | 6,3 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 4,7 KB
Uitgeschreven tekst
MUZIEK

HELEEN VAN NISPEN:
Zoetermeer werkt aan...

de Juiste Zorg op de Juiste Plek...

omdat Zoetermeer nog sterker...

dan in andere regio's vergrijst.

Een belangrijke oorzaak is gelegen in het
feit dat Zoetermeer een forenzenstad is.

Jonge gezinnen uit de jaren '70 zijn
toen naar Zoetermeer toegetrokken.

En juist deze doelgroep
bereikt de 75-plusleeftijd.

Daarnaast is het zo dat de arbeidsmarkt
natuurlijk zeker niet stijgt, eerder krimpt...

het aantal mantelzorgers ook afneemt...

en juist deze doelgroep
meer zorgvraag nodig heeft.

Dat gat willen we dichten.

MUZIEK

Wij gaan dat gat, die kloof dichten
doordat we met z'n allen...

dus dat betekent de zorg- en
welzijnsorganisaties in Zoetermeer...

de financiers, CZ, Menzis,
de gemeente en de inwoners...

dat we met elkaar de handen ineenslaan...

om de gezamenlijke visie
die we hebben geformuleerd...

in de Zoetermeer 2025-visie,
om die met elkaar te realiseren.

MUZIEK

HELMA KRUISWIJK: Momenteel
zijn we gestart met REO-bedden.

REO staat voor...

Regionaal Expertisecentrum Ouderen.

Op deze REO-bedden komen...

cliënten terecht waarvan het in
de thuissituatie even niet meer gaat.

De huisarts kan daar niet precies de vinger
opleggen wat er aan de hand is.

Dus ze krijgen bij ons negen dagen de tijd
om maximaal geobserveerd te worden.

MUZIEK

Onze eerste opname
is een mevrouw geweest...

waar het thuis gewoon even niet meer ging.

De huisarts kon alleen niet precies
zeggen wat er aan de hand was.

Dus die is hier opgenomen.

We hebben we wat bloedonderzoeken
en urineonderzoeken gedaan.

En daaruit bleek dat de mevrouw
een blaasontsteking had...

en haar hartritme was niet helemaal in orde.

Dus in overleg met
de specialist ouderenzorg...

hebben we met de huisarts overlegd
om de medicijnen aan te passen...

en kon mevrouw na negen
dagen weer naar huis.

Het voordeel voor de cliënt is
dat het hier veel rustiger is.

Er is hier een huiselijke sfeer.

En we proberen de structuur van de dag
echt per dag op te pakken.

Ze liggen niet op bed.

In het ziekenhuis is er echt
een idee van: ik ben ziek.

En dat willen we hier voorkomen.

MUZIEK

HELEEN VAN NISPEN: REO is
natuurlijk een heel mooi initiatief.

Maar daarnaast gaan we
nog veel meer doen.

Samen met de inwoners
en de professionals...

hebben we een aantal
actielijnen gedefinieerd.

De actielijn preventie,
positieve gezondheid...

de actielijn voor de acute zorg...

de chronische zorg...

de Gezondheidsverkeerstoren om
veel meer inzicht en overzicht te krijgen...

van de aanwezige capaciteiten in de regio.

Dat betekent dat we nog
ongelooflijk veel gaan doen.

Alles natuurlijk voor een
gezonde regio Zoetermeer.

Gezondheidsverkeerstoren

Zoetermeer 2025 heeft zich als doel gesteld om de (ervaren) gezondheid van inwoners en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten van zorg en welzijn te verlagen. Deze doelen zijn vertaald in acht concrete actielijnen, waaronder het ontwikkelen van een Centrum Acute Zorg en een ‘gezondheidsverkeerstoren’ waarin alle data rondom zorg en gezondheid verzameld wordt. Zorg- en welzijnsaanbieders in de regio voeren verbeterprojecten gezamenlijk uit onder begeleiding van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Daarbij werken ze nauw samen met financiers en inwoners.

Inwoners en professionals werken samen

In de aanpak van Zoetermeer 2025 spelen inwoners een belangrijke rol, gelijkwaardig aan de betrokken bestuurders en professionals. Inwoners nemen deel aan participatief actieonderzoek, waarin ze samen met professionals hun perspectieven vertalen naar initiatieven om de gezondheid, zorg en het welzijn te verbeteren. In dit onderzoek komen vragen aan bod zoals ‘Wat is gezondheid voor jou?’ en ‘Wat houdt je tegen om gezond te leven?’ Deelnemers krijgen hiervoor een training, waarmee zij op hun beurt andere inwoners kunnen opleiden.

Omgaan met dilemma’s

Bij een grootschalige samenwerking zoals in Zoetermeer zijn dilemma's onvermijdelijk. Organisaties hebben verschillende prioriteiten die niet altijd stroken met de visie van het netwerk. Soms is een vernieuwing voordelig voor de ene organisatie, maar levert die nadelen op voor een ander. Dankzij voortdurende dialoog, intensieve communicatie en regelmatige bijeenkomsten lukt het de samenwerkende partijen uiteindelijk steeds om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Lerende evaluatie

Elk deel van Nederland staat voor een eigen specifieke opgave. Juist daarom valt er veel te leren van elkaar. De regio Zoetermeer draagt bij aan de lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek, als een van de 10 leerregio's. Het RIVM voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van VWS. Andere leerregio's zijn bijvoorbeeld Gezond en Gelukkig Den Haag, Twentse Koers en Samen Zorg Assen. 

Meer informatie

JZOJP doen we samen
Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek
Deel deze pagina