Regionetwerk werkt aan gezonder en gelukkiger Den Haag

Den Haag kent grote verschillen in de gezondheid van haar inwoners. Het verschil in levensverwachting tussen wijken loopt op tot achttien jaar. Het regionetwerk Gezond en Gelukkig Den Haag zet zich in om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Dat doet zij door het medisch en sociaal domein beter met elkaar te verbinden, vanuit een focus op positieve gezondheid.

Gezamenlijke visie op zorg en welzijn

Kinderen voetballen buiten
© Riesjard Schropp

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerkingsverband van 26 organisaties uit de zorg, onderwijs en het sociaal domein. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit, de gemeente Den Haag en drie zorgverzekeraars nemen deel. Vanuit het idee dat gezondheid en armoede nauw samenhangen hebben de partijen een gezamenlijke visie ontwikkeld op (medische) zorg en welzijn. Elke organisatie past het eigen beleid en de werkwijze aan op deze gezamenlijke visie, zodat alle partijen toewerken naar dezelfde doelen. Zo kunnen inwoners effectiever geholpen worden bij de uitdagingen in hun leven. 

Wijkprofielen met medische en sociale data

Een van de manieren waarop Gezond en Gelukkig Den Haag de verbinding tussen de zorg en het sociaal domein probeert te versterken is met wijkprofielen. De wijkprofielen zijn opgebouwd met data uit verschillende bronnen: CBS Microdata, het zorgprogramma ELAN van huisartsen en de Gemeente Den Haag. De profielen helpen de werkgroepen van GGDH te bepalen welke interventies het beste passen bij de specifieke situatie. Ook kunnen ze beter onderzoeken of beoogde resultaten worden behaald.

Betekenisvol leven staat centraal

Bij de benadering van positieve gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Gezond en Gelukkig Den Haag brengt bestaande initiatieven binnen wijken in kaart die bijdragen aan positieve gezondheid van inwoners. Ook kijkt de netwerkorganisatie of diezelfde initiatieven ook in andere wijken in te zetten zijn, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om een gezond en gelukkig leven te leiden. Een van de projecten van de GGDH is Welzijn op Recept, waarbij huisartsen en welzijnsmedewerkers samenwerken om patiënten te activeren in plaats van te medicaliseren.

Meer informatie

Kijk op Gezondengelukkigdenhaag.nl

Waar: Den Haag

Betrokken organisaties

 • CZ
 • Florence Gezond en Zorg
 • Gemeente Den Haag
 • GGD Haaglanden
 • Haaglanden MC
 • Haagse Hogeschool
 • Haagse Zorgkracht
 • Haags Steunsysteem
 • Hadoks
 • Haga Ziekenhuis
 • Lijn1
 • LUMC Campus Den Haag
 • Menzis
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Mooi Welzijn
 • NeLL
 • Parnassia
 • ROC Mondriaan
 • Stichting Anton Constandse
 • Stichting Eykenburg
 • Stichting Transmurale Zorg
 • Voor Welzijn
 • Xtra
 • Zebra Welzijn
 • Zilveren Kruis
 • ZorgZijn Werkt
Deel deze pagina