Bewoners ondersteunen elkaar in zorgzame dorpen

Met elkaar voor elkaar zorgen, dat is het doel van Wedde dat ’t lukt. In dit Groningse zorginitiatief werken dorpsbewoners, verenigingen, professionele zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in hun dorpen te behouden en te versterken.

Bord van Wedde dat het lukt
© VWS / Wedde dat 't lukt

Inspraak vanaf het begin

Een plaatselijke huisarts kwam in 2013 met het idee om een informeel zorgnetwerk in drie aangrenzende dorpen op te zetten. Bewoners hadden vanaf het begin inspraak en zeggenschap, waardoor er een sterk gevoel van eigenaarschap is ontstaan.

Laagdrempelige hulp

De onderlinge hulp is laagdrempelig en vanuit de bevolking georganiseerd. Bewoners en vrijwilligers komen zelf met vragen en bedenken passende oplossingen. Dat gaat bijvoorbeeld over vervoer naar zorgafspraken, samen wandelen en emotionele steun.

Schakel tussen informele en formele zorg

Wedde dat ‘t lukt heeft een dorpsondersteuner die de schakel is tussen informele en formele zorg. Vrijwilligers leggen hun vragen neer bij de dorpsondersteuner, die vervolgens op zoek gaat naar vrijwilligers, professionele zorg of ondersteuning vanuit de WMO. De dorpsgemeenschap, huisartsenpraktijk en dorpsondersteuner dragen het initiatief samen.

Kwetsbare mensen beter in beeld

Dankzij het zorgnetwerk wordt er in de aangesloten dorpen minder vaak een beroep gedaan op professionele hulpverleners. Kwetsbare bewoners zijn beter in beeld en trekken eerder aan de bel.

Tip: geef vrijwilligers de autonomie om hulpvraag in te vullen

Vrijwilligers van Wedde dat ‘t lukt hebben veel autonomie: zij bepalen met de hulpvrager hoe en wanneer de hulp uitgevoerd wordt. De dorpsondersteuner heeft een koppelfunctie en is voor vrijwilliger en hulpvrager te raadplegen.

Meer informatie

Kijk op Weddedathetlukt.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Groningen

Betrokken organisaties:


Thema

Burger- en patiëntenparticipatie

Hoe is het gesteld met burger- en patiëntenparticipatie in Nederland? Welke knelpunten zijn er? En wat zijn veelbelovende ideeën om participatie beter aan te pakken? Bekijk publicaties, tools en praktijkvoorbeelden.

Lees meer
Deel deze pagina