Meeleefgezin ondersteunt gezinnen met psychische kwetsbaarheid

Het meeleefgezin kan helpen voorkomen dat jonge kinderen van ouders met psychische problemen uit huis geplaatst worden. Een meeleefgezin vangt deze kinderen op vaste momenten op, zodat er ruimte ontstaat voor een gezondere relatie tussen ouders en kinderen.

Jong kind krijgt een cracker van een verzorger
© Stichting MeeleefGezin

Gezonde ontwikkeling van kinderen

Een meeleefgezin ontfermt zich een dag in de week en een weekend per maand over het kind. Deze gezinnen worden maximaal twee jaar begeleid door een ggz-professional. Het kind doet positieve ervaringen op in een vertrouwde en stabiele tweede omgeving. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en hechting van deze kinderen. Het ontlast ouders en bevordert daardoor hun welzijn en de relatie met hun kinderen.

Vroege match

De meeleefgezin-methode werkt volgens de Infant Mental Health-visie. Vaak wordt er tijdens de zwangerschap al een match gemaakt met een meeleefgezin, om in een vroeg stadium stress bij de ouder(s) weg te nemen. Het contact tussen de gezinnen blijft zo lang in stand als de gezinnen het zelf prettig vinden. Ongeveer 90% van ruim 100 gekoppelde gezinnen blijkt na 2 jaar nog in stand. 

Via huisarts, ggz en wijkteam

Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen via een verwijzing van de huisarts, ggz of wijkteam bij Stichting MeeleefGezin terecht. De Stichting ondersteunt bij het zoeken naar financiering en bij het vinden van een geschikt meeleefgezin. Meeleefgezinnen worden onder meer geworven op basisscholen, bij kinderdagverblijven, in kerken en in bibliotheken. 

Meer informatie

Kijk op Meeleefgezin.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: heel Nederland

Betrokken organisatie: Stichting MeeleefGezin