10 april 2024

Subsidie-oproep Coalitievorming Regionale Participatiehubs

Tot en met 24 september 2024 kunnen relevante partijen subsidie aanvragen om een breed gedragen coalitie te vormen die de regionale participatieopgave gaat uitwerken, vooruitlopend op de ontwikkeling van regionale participatiehubs. De coalitievorming is een eerste stap in de organisatie en vervolgens realisatie van regionale participatiehubs. Tot 24 september zijn er 5 beoordelingsrondes, zodat aanvragers snel aan de slag kunnen.

ZonMw heeft in opdracht van het ministerie van VWS een programma uitgewerkt voor de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie. Regionale ‚Äėparticipatiehubs‚Äô zijn het startpunt van de ontwikkeling van deze infrastructuur.¬†Je vindt de volledige omschrijving op de website van ZonMw.¬†

Mensen om wie het gaat betrekken

Een regionale participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen die in hun regio stimuleren en faciliteren dat de mensen om wie het gaat vertegenwoordigd zijn bij het beantwoorden van regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Dit gebeurt door diverse vormen van participatie. Hierbij kan het gaan om participatie van pati√ęnten, cli√ęnten en/of burgers, afhankelijk van het vraagstuk. Het doel is om de leefwereld en de systeemwereld in de betreffende regio met elkaar te verbinden. Hiervoor worden diverse vormen van participatie ingezet, zoals adviseren, raadplegen en coproduceren.

De regio‚Äôs krijgen de ruimte om naar eigen inzicht een hub te ontwikkelen die past bij de regionale participatieopgave. Er wordt een beroep gedaan op de ervaringsdeskundigheid van burgers, de pati√ęntenbeweging en succesvolle burgerinitiatieven. De regionale participatiehubs vormen samen een landelijke infrastructuur met regionale verscheidenheid in vorm en inhoud.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een combinatie van twee of meer regionaal gebonden partijen die een coalitie willen en kunnen vormen voor de uitwerking van de participatieopgave in de hun regio. In deze subsidieronde wordt de indeling voor zorgkantoorregio’s als basis gehanteerd. 

In deze subsidieronde kan maximaal ‚ā¨ 50.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 6 maanden.¬†De¬†subsidieronde ‚ÄėCoalitievorming regionale participatiehubs‚Äô¬†staat open van 9 april tot en met 24 september 2024. Om aanvragers de gelegenheid te geven om zo snel mogelijk met hun project te starten, zijn er 5 tussentijdse beoordelingsrondes.¬†¬†