9 januari 2024

Betere antwoorden door burgerparticipatie

Betrokkenheid vanuit de samenleving is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te houden. Hoe geef je burgerparticipatie op een goede manier vorm? Dat was de centrale vraag tijdens het online webinar Burgerparticipatie #HoeDan? op 12 december 2023. Burgerparticipatie vraagt van bestuurders dat zij op zoek durven gaan naar wat ze nog niet weten.

Akkoorden als het IZA, WOZO en GALA benoemen het belang van de inbreng door patiënten en burgers. Ook zorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten zien het belang. Maar ze worstelen ermee. Reden voor het ministerie van VWS om samen met Skipr een webinar te organiseren over dit onderwerp.

Lees het verslag op Skipr

Wibout Dragt en Alette van Dijk
© VWS, Wibout Dragt en Alette van Dijk

Zwijgende meerderheid moeilijk te bereiken

Tijdens het webinar vertelden directeur Wibout Dragt van XpertiseZorg en gezondheidswetenschapper Alette van Dijk over een onderzoek dat zij in 2021 deden naar burgerparticipatie. Dit mondde uit in het rapport Burgers in de Boardroom. Als burgers al betrokken worden bij besluitvorming, dan zijn het vaak dezelfde mensen. De zwijgende meerderheid is moeilijk te bereiken.

In sommige regio’s lukt het wél goed om burgers te betrekken. Bijvoorbeeld in Twente, waar  Twentse Naobers meepraat over de toekomst van de zorg. Twentse Naobers is een coöperatie van 30 burgerinitiatieven in de regio. Dorpsondersteuners helpen om partijen te verbinden en ideeën aan elkaar te koppelen.

Dorpelingen regelen het zelf

Een ander voorbeeld van burgerparticipatie is de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënveld en de lokale Zorgcorporatie Mariënvelde. Dit initiatief ontstond in 2011 vanuit de bewoners van de dorpskern in de gemeente Oost Gelre. Zorgcoördinatoren Ellen Penterman en Fleur Wiegers vertelden hoe het hele dorp bijdraagt om de voorziening tot stand te brengen en in stand te houden. Met als doel om zelfstandig wonen door ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking mogelijk te maken én voorzieningen voor jongeren te bieden.

Bekijk de video over de BMV en de Zorgcorporatie Mariënvelde op YouTube.

Naar de Vereniging Nederland

Lea Bouwmeester vertelde over burgerparticipatie bij het formuleren van Zoetermeer 2025, een visie op zorg en welzijn in die gemeente. Bouwmeester is ook betrokken bij onder meer burgerparticipatie in Den Haag. “We gaan van de BV Nederland – waarin een klein clubje aan de touwtjes trekt – naar de Vereniging Nederland – waarin iedereen meedoet.”

Om burgerparticipatie breder toe te passen moeten bestuurders bereid zijn om open een besluitvormingstraject in te gaan, samen op reis en onzeker over de bestemming. Dat vraagt om luisteren en doorvragen. En dat kost misschien meer tijd, maar het levert ook betere resultaten op. “Met collectief denken krijg je slimmere antwoorden.”

Bekijk het webinar op YouTube