18 april 2023

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!

Wanneer bel je 112 of de huisartsenspoedpost? Veel mensen weten het niet. Dat blijkt wel uit de onnodige telefoontjes die 112 en de huisartsenspoedposten dagelijks krijgen. En dat kan tot lange wachttijden leiden. Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS besloten mensen samen beter te informeren. Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! heet de communicatiecampagne. De campagne start vandaag.

© VWS

Bij spoed is bellen met 112 of de huisartsenspoedpost lang niet altijd nodig. Vaak is het geen spoed of er zijn andere manieren om de juiste zorg te krijgen. LHV, InEen, Ambulancezorg Nederland, de NVSHA en VWS willen mensen helpen de juiste keuze te maken. In de communicatie hebben ze speciale aandacht voor groepen die vaker dan gemiddeld contact opnemen met de acute zorg: ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, expats, toeristen en internationale studenten.

Mensen alert maken

Het doel is mensen beter informeren en alert maken op het juiste gebruik van acute zorg. Zodat de onnodige drukte bij de acute zorg kan afnemen. Dat past bij de afspraken in het IZA, aldus minister Kuipers: “De acute zorg moet toegankelijk blijven voor mensen die het écht nodig hebben. In het Integraal Zorgakkoord hebben we daarom afgesproken dat we gepast gebruik van acute zorg gaan stimuleren. Deze communicatiecampagne sluit hierbij aan en draagt bij aan de juiste (acute) zorg op het juiste moment en op de juiste plek.”

3 componenten

De communicatiecampagne heeft 3 pijlers:

  1. Uitleg: wanneer is zorg acuut en welke vormen van acute zorg zijn er?
  2. Hulp in stressvolle situaties: welke vorm van zorg heb je nodig?
  3. Goede voorbereiding: welke contactmogelijkheden zijn er voor acute zorg?

Video’s, animaties en visuals

LHV, InEen, Ambulancezorg Nederland, de NVSHA en VWS hebben verschillende communicatiemiddelen laten ontwikkelen. Zoals webteksten, video’s, animaties en visuals. De zorgverleners in de acute zorg en het ministerie van VWS verspreiden de middelen de komende tijd via hun eigen kanalen. Doe jij ook mee? Druk op de knop hieronder en bekijk welke communicatiemiddelen je kunt gebruiken.

Ga naar de toolkit