23 augustus 2021

Preventieaanbod voor inwoners met laag inkomen Amsterdam Zuidoost kan beter

Inwoners van Amsterdam Zuidoost met een laag inkomen maken nauwelijks gebruik van het preventieaanbod in hun wijk. Een reden daarvoor is dat het aanbod niet goed aansluit bij hun behoeften en leefomstandigheden. Pharos heeft voor gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis onderzocht hoe het preventieaanbod passender en toegankelijker kan.

Mensen doen boodschappen op een markt
© VWS / Joep van Rheenen

Gezondheidsverschillen aanpakken

Onder het motto ‚Äėvoorkomen is beter dan genezen‚Äô zet Amsterdam zich in om de gezondheid van Amsterdammers te verbeteren. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen inwoners. Mensen met een lager inkomen roken meer, hebben vaker last van overgewicht, sporten minder, vallen vaker en hebben meer last van psychische klachten, chronische aandoeningen en eenzaamheid. Een deel van hen geeft aan ondersteuning te willen bij een gezondere en actievere leefstijl. Pharos sprak met betrokken en actieve inwoners met verschillende culturele achtergronden in Zuidoost om hun perspectief te horen op het huidige zorg-, preventie- en ondersteuningsaanbod. De inwoners deelden ook de obstakels die ze hierin tegenkomen.

Aanbevelingen

Op basis van gesprekken en inzichten uit praktijk en onderzoek formuleerde Pharos aanbevelingen waar Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam mee aan de slag kunnen. Een aantal van deze aanbevelingen zetten we op een rij.

1. Breng zoveel mogelijk het persoonlijke contact terug in de professional-cli√ęntrelatie

Benut de mogelijkheden binnen het Achterstandsfonds voor huisartsen. Stem de inzet van gemeentelijke subsidies (sociale basis) en die van het Achterstandsfonds beter op elkaar af en benut elkaars netwerk en expertise.

2. Initieer en faciliteer netwerkvorming

 Zorg dat professionals in het sociale domein en in de zorg elkaar direct kunnen vinden en informatie kunnen uitwisselen, zodat men beter op de hoogte is van elkaars aanbod en werkwijze.

3. Verbeter de communicatie en informatie over het preventie- en zorgaanbod richting bewoners

Besteed daarbij ook aandacht aan gevoelens van angst en onzekerheid die mensen kunnen hebben over eventuele kosten.

4. Formuleer als gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis criteria voor:

5. Werk binnen de gemeente vanuit de beleidsterreinen Werk en inkomen en Zorg en ondersteuning samen voor deze doelgroep

Vertrek vanuit een gedeelde visie, formuleer dezelfde ambities, maak gezamenlijke uitvoeringsplannen, hanteer dezelfde terminologie en contracteer dezelfde aanbieders.

6. Investeer in preventie op wijkniveau (en niet op stadsniveau)

 Verstevig, verrijk en verbind de krachten die al in de wijk aanwezig zijn onder de inwoners. Geef actieve inwoners een duurzame rol in ontwikkelingstrajecten zoals JZOJP en maak de Subsidieregeling sociale basis Amsterdam voor particulieren en organisaties laagdrempeliger.

Meer informatie

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over dit project, neem contact op met projectleider Karen Hosper van Pharos via k.hosper@pharos.nl.