Samen inzetten op preventie in de provincie

Investeren in preventie is essentieel om de toenemende druk op de zorg te verlichten. In Friesland waren veel instanties los van elkaar bezig met preventie. Samenhang en kennisdeling ontbraken. Nu werken GGD Friesland, zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten samen aan gezondheidsbevordering met het programma Vitale Regio Fryslan.

Gezondheidsdata uitwisselen

Vitale Regio Fryslan kijkt per regio welke gezondheidsproblemen veel voorkomen en wat er nodig is. Daarvoor gebruikt het programma gegevens van de GGD en de zorgverzekeraar over de gezondheid en het zorggebruik van de bevolking. Uitgerust met die informatie worden projecten opgezet die aansluiten bij de specifieke situatie van de verschillende regio’s.

Kaart van de vitale regio

Elke gemeente een eigen aanpak

In acht Friese gemeenten lopen momenteel preventieprojecten. Zo werkt de gemeente Leeuwarden aan dagbesteding voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Dankzij dit project worden ouderen zelfredzamer en ontwikkelen ze sociale weerbaarheid. Dit vergroot de kans dat ze thuis kunnen blijven wonen en dat hun zorgvraag stabiel blijft. Andere projecten richten zich op thema’s als:

  • armoede en gezondheid
  • het platteland dementievriendelijk inrichten
  • leefstijlprogramma’s voor kwetsbare bewoners

Onderzoek naar effectiviteit

Binnen de projecten werken zorgaanbieders, gebiedsteams, vrijwilligers en inwoners samen. Vitale Regio Fryslan onderzoekt de effectiviteit van de projecten op drie fronten:

Ervaringen actief delen

De verschillende regio’s delen de kennis en ervaringen die voortkomen uit de projecten actief met elkaar. Door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering, willen de GGD, zorgverzekeraar en gemeenten voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.

Meer informatie

Kijk op Vitaleregiofryslan.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Friesland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina