22 maart 2022

Nieuwe Netwerkzorg Dichtbij Wijzer ondersteunt Limburgse samenwerking rond Welzijn op Recept

Voor een deel van de patiënten die bij de huisarts komt, ligt de oplossing niet in het medische domein. Welzijn op Recept kan deze groep verder helpen, maar daarvoor is een goede samenwerking tussen huisartsen, gemeenten en burgerinitiatieven een voorwaarde. In Noord-Limburg wordt hard gewerkt aan deze samenwerkingen. Een succesvol netwerk opzetten over domeinen heen gaat echter niet zonder slag of stoot. Om houvast te geven in het proces is vanaf vandaag de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer beschikbaar. Het samenwerkingsverband uit Noord-Limburg heeft de primeur: zij gaan de nieuwe Wijzer als eerste inzetten in de praktijk.

Leidraad voor de juiste zorg op de juiste plek in netwerkvorm

© VWS

Michèle van der Kemp, Lonneke van Reeuwijk en Marcel van der Linde ontwikkelden de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer in opdracht van het ministerie van VWS om nieuwe en bestaande zorgnetwerken te ondersteunen. De Wijzer laat stapsgewijs zien welke beslissingen en afspraken zorgverleners, management en bestuur moeten maken om de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment aan te bieden. De patiënt wordt bovendien actief betrokken bij het proces. Vandaag nemen Hans Peter Jung, huisarts in Afferden, Janneke van den Berg, programmamanager Positieve Gezondheid van zorggroep Syntein en Hans Pijls, afgevaardigde van Burgerkracht Limburg en het gemeenschapsinitiatief Afferden Samen Beter, de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer in ontvangst namens de samenwerkende partijen in Noord-Limburg.

Hans Peter Jung: “Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Wijzer en we gaan deze nu inzetten om te kijken hoe we nog verder kunnen komen en of we in ons proces belangrijke stappen hebben laten liggen, zowel vanuit het perspectief van zorgverlener, manager als inwoner.”

Download de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer

Veranderen is mensenwerk

De ambitie is groot in Noord-Limburg: onder het programma “huisartsenzorg & burgerinitiatieven” zijn er maar liefst 25 samenwerkingen tussen huisartsenpraktijken, gemeenten en burgerinitiatieven in kaart gebracht. Het programma is onderdeel van de Regio Deal Noord-Limburg. Hiermee wordt een stevige gezamenlijke impuls gegeven aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.

“De Wijzer kan voor ons een instrument om inzicht te krijgen in het proces. Het biedt een overzicht van de te nemen stappen en kan fungeren als afvinklijst,” geeft Hans Peter Jung aan. “Wel zijn we ons ervan bewust dat de samenwerkende partijen intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om het netwerk vorm te geven. De Wijzer kan hierbij helpen, maar veranderen blijft mensenwerk.”

Ontwikkeld voor en door het zorgveld

De Netwerkzorg Dichtbij Wijzer is samen met partijen uit het zorgveld ontwikkeld. “Je ziet dat netwerkprojecten veelal vanuit enthousiaste zorgverleners gestart worden,” licht auteur Michèle van der Kemp toe.”Vaak schuift bestuur en management te laat of niet voldoende aan. De projecten lopen daardoor vertraging op of sneuvelen, omdat ze geen duurzaam mandaat en financiële borging krijgen.” De Netwerkzorg Dichtbij Wijzer kan dit voorkomen.

Volgens Jung, Van den Berg en Pijls is het grote voordeel van de Wijzer dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de perspectieven van de zorgverlener, de manager/bestuurder én de burger/patiënt. Hans Pijls: “Bij een goede netwerksamenwerking is het belangrijk dat iedereen vanuit zijn eigen invalshoek kijkt hoe een netwerk gevormd kan worden, om die invalshoeken vervolgens te laten samenvloeien.”

Aan de slag met de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer

Vincent Theunissen, programmamanager van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ministerie van VWS) verwacht dat de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer samenwerkingsverbanden kan helpen om netwerkzorg in de regio verder op te schalen. De komende periode gaat Noord-Limburg aan de slag met de Wijzer.

Ben jij betrokken bij een nieuw of bestaand initiatief om netwerkzorg op te zetten? En wil je stapsgewijze ondersteuning om de samenwerking vorm te geven? Download de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer:

Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging, Actiz en de Patiëntenfederatie Nederland hebben onder andere meegewerkt aan de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer.