Databanken

Er zijn verschillende databanken waar je gebruik van kan maken bij het opstellen of aanvullen van jouw regiobeeld. Hieronder vind je een overzicht van handige tools en toepassingen. 

Gebruik je een andere datatool en staat deze nog niet in ons rijtje? Stuur jouw aanvulling dan naar info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl. 

Overzicht met databanken

Arbeidsmarktprognosemodel

Het Prognosemodel Zorg en Welzijn geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de vraag naar arbeid (arbeidsvraag) en het aanbod van arbeid (personeelsaanbod) tot 2030. Prognoses zijn beschikbaar voor alle branches, zowel landelijk als voor de 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's en de 43 zorgkantoorregio's. De prognoses zijn doorberekend voor verschillende scenario's, waaronder twee corona-gerelateerde scenario's.  

 • Perspectief: Prognoses tot 2030
 • Schaal: Regionale datavoor zorgkantoorregio's en regioplus-arbeidsmarktregio's
 • Ontwikkelaar: ABF Research

Ga naar het arbeidsmarktprognosemodel  

Basisbeeld

Via deze pagina van het RIVM kan je per regio en thema eenvoudig doorklikken naar belangrijke feiten en cijfers. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om een basisbeeld van de regio te ontwikkelen. Dit basisbeeld kan aan de hand van de vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.

Ga naar de pagina Basisbeeld

Regioanalyses zorggebruik en wachtlijsten

De regioanalyses van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geven inzicht in demografie, zorgkosten, zorggebruik en de toegankelijkheid van de zorg(wachtenden) per regio. De cijfers zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Afwijking van de regio ten opzichte van de het landelijk beeld kan aanleiding geven tot nadere duiding op regioniveau, bijvoorbeeld door het sociaal domein en de regionale zorgcapaciteit in de analyse te betrekken. De NZa publiceert deze eerste regioanalyses op zorgkantoorregioniveau (31 regio’s)  en op ROAZ-regioniveau (11 regio’s).

 • Perspectief:¬†Terugkijkend
 • Schaal: Regionale data voor zorgkantoorregio‚Äôs en ROAZ-regio‚Äôs
 • Ontwikkelaar: NZa

Ga naar de regioanalyses

Regiobeeld.nl

Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. De site biedt cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving. Ook is het met deze tool mogelijk om de eigen regio te spiegelen aan andere regio’s.

 • Perspectief:¬†Prognoses tot 2030
 • Schaal: Regionale data voor zorgkantoorregio‚Äôs, regioplus-arbeidsmarktregio‚Äôs, COROP, GGD, Provincie, Gemeente, Krimp- en anticipeerregio‚Äôs en ROAZ (binnenkort)
 • Ontwikkelaar: RIVM

Ga naar regiobeeld.nl

Regionale monitor brede welvaart

Brede welvaart wordt gedefinieerd als onze huidige kwaliteit van leven en de mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit andere delen van de wereld.¬†Het dashboard beschrijft de ontwikkeling van de brede welvaart in het ‚Äėhier en nu‚Äô en de potenti√ęle brede welvaart van komende generaties (‚Äėlater‚Äô). Het effect van ons handelen op de brede welvaart buiten de gemeente, regio of provincie (‚Äėelders‚Äô) wordt toegevoegd in een volgende versie.

Brede welvaart wordt beschreven aan de hand van een gestructureerde set indicatoren. Naast economie en arbeid gaat het daarbij ook om zaken als gezondheid, onderwijs en leefomgeving. Hierbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het meest recente jaar, trends over de afgelopen acht jaren (de middellange termijn: 2012‚Äď2019) en, waar beschikbaar, langetermijnontwikkelingen vanaf 1995. Per indicator wordt ook gekeken naar de positie van de gemeente ten opzichte van andere gemeenten, regio‚Äôs of provincies of ten opzichte van Nederland als geheel.

 • Perspectief: Terugkijkend; de ontwikkeling van de brede welvaart wordt beschreven aan de hand van de trendmatige ontwikkeling gedurende de afgelopen acht jaar (de middellange termijn: 2012‚Äď2019) en de meest recente jaarlijkse verandering
 • Schaal: Regionale data (Gemeente, Provincies, COROP)
 • Ontwikkelaar: CBS

Ga naar de regionale monitor

Regionale netwerken van bewonersinitiatieven

Het betrekken van inwoners en pati√ęnten is een vastgesteld criterium bij het ontwikkelen van regiobeelden en -plannen. Op de website van Nederland Zorgt Voor Elkaar tref je een overzicht van regionale netwerken van bewonersinitiatieven. Deze initiatieven kan bijvoorbeeld je benaderen voor het inwoner- en pati√ęntenperspectief.

Ga naar het overzicht

Zorgcijfersdatabank

De zorgcijfersdatabank ontsluit alle kwartaal- en jaarcijfers van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), vanaf 2015 tot en met het lopende jaar. Daarmee is deze databank de meest actuele bron voor zorgcijfers in Nederland. De cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd. Waar eerst alleen verantwoordingscijfers werden gebruikt als bron, worden nu ook declaratiedata gebruikt. Daardoor is het mogelijk om tot op detailniveau kostenanalyses te maken.  

 • Perspectief:¬† Tot 5 jaar terugkijkend
 • Schaal: Landelijk
 • Ontwikkelaar: Zorginstituut

Ga naar de zorgcijfersdatabank

Deel deze pagina