Gezond leven en preventie

Om de zorg toekomstbestendig te maken, realiseren partijen zich dat de focus moet verschuiven van ziekte naar gezondheid.Ā De IZA-partijen voelen zich er gezamenlijk voor verantwoordelijk om mensen met een gezondheidsklacht, psychische of sociale kwetsbaarheid, aandoening of ziekte, te helpen op een zo gezond mogelijke wijze te laten leven en daarbij gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Aan de slag met 5 speerpunten

Vanuit de Zvw-verzekerde zorg en het IZA wordt geĆÆnvesteerd in de inzet op:

  1. Preventie voor mensen met verhoogd risico op ziekte,
  2. Zorg gerelateerde preventie,
  3. Het versterken van gezondheidsvaardigheden en zelfzorg,
  4. Leefstijl als (onderdeel van de) behandeling en
  5. De verbinding met de gemeentelijke domeinen via een preventie-infraĀ­structuur.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

© VWS

In het IZA is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt om de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg te bevorderen. In dat kader is de Coalitie Leefstijl in de Zorg gestart. Een groeiende coalitie van organisaties in zorg, onderwijs, wetenschap, beleid en gericht op patiĆ«nten met als missie: ā€œIn 2025 is leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekteā€.

Door het doen van onderzoek, het inventariseren van kansen en knelpunten op het gebied van financiering, richtlijnen, onderwijs en het ontwikkelen van (patiƫnten)voorlichting werkt de coalitie samen met zowel zorgprofessionals als patiƫnten toe naar implementatie van leefstijl in de gezondheidzorg.

Lees meer op hun website

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het IZA richt zich op preventie in de Zvw-verzekerde zorg. Om de beweging van zorg naar gezondheid te realiseren, is het nodig om breder te kijken dan de zorgsector. Daarom is er, naast het IZA, een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en VWS.Ā 

Lees meer over het GALA