Kwetsbare mensen helpen elkaar in de Buurtcirkel

Steeds meer mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning wonen zelfstandig in de wijk. Zij kampen vaak met problemen zoals eenzaamheid. Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat inspeelt op de behoeftes van deze kwetsbare mensen.

Elkaar helpen vanuit de eigen talenten

Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen en begeleiding nodig hebben. De deelnemers ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten. Een professionele coach volgt de groep vanaf de zijlijn en ondersteunt de groep waar nodig. Daarnaast helpt een vrijwilliger uit dezelfde wijk de deelnemers om samen te werken en de buurt te leren kennen.

Pannenkoeken bakken in de Buurtcirkel
© +Vijf

Naar zelfstandig wonen en volwaardig leven

Buurtcirkel is een initiatief van zorgadviesbureau +Vijf. Samen met onderzoeksinstituut Risbo deed het bureau onderzoek naar de effectiviteit. Dat onderzoek liet zien dat de Buurtcirkels kunnen leiden tot:

  • actievere sociale netwerken
  • een versterkt gevoel van veiligheid
  • minder eenzaamheid
  • meer grip op eigen leven
  • een kleinere behoefte aan professionele ondersteuning

Uitbreiden naar andere doelgroepen in heel Nederland

Inmiddels zijn er door het hele land zo’n 80 Buurtcirkels actief. +Vijf ontwikkelt op basis van ervaringen van deelnemers steeds nieuwe werkwijzen. Zo is er in 2017 een Buurtcirkel voor ouderen opgericht in samenwerking met Aafje. In 2020 werkt de organisatie onder meer aan nieuwe methodieken voor deelnemers met een verstandelijke beperking.

Meer informatie

Kijk op Buurtcirkel.nl

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de iniatiefnemer.

Waar: heel Nederland

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina