1 maart 2023

Tweede ronde subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Van 1 tot en met 31 maart kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen in de tweede subsidieronde van de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. De subsidie is voor activiteiten om administratieve processen in de organisatie te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken.

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Arts controleert pols en houdt tegelijkertijd de hand van de patiënt vast
© Valerie Kuypers

Subsidie dekt 75% van investering

Voor deze ronde is 5,6 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag is minimaal €25.000 en maximaal €124.999. Je organisatie moet ten minste 25% van de kosten voor activiteiten waar je subsidie voor aanvraagt zelf betalen.

De subsidieaanvraag moet worden gedaan door één zorgaanbieder die voldoet aan de vereisten in deze regeling. De activiteiten waarvoor je de aanvraag doet, kun je wel samen met andere zorgaanbieders en/of samenwerkingsverbanden uitvoeren.

Extra budget

Met 164 aanvragen in de eerste subsidieronde (september 2022) van de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders werd het beschikbare budget van de regeling ruim overschreven. Vanwege de grote belangstelling stelt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport in de tweede ronde 1,8 miljoen extra subsidie beschikbaar dan eerst gepland. Het budget voor deze ronde komt daarmee op 5,6 miljoen euro en het totale bedrag voor de regeling op 11,3 miljoen euro.

De tweede subsidieronde is open van 1 tot en met 31 maart 2023. In november 2023 volgt een derde en laatste ronde. Voor die ronde is € 3.325.000 gereserveerd.

Meer informatie over de subsidieregeling