16 februari 2023

Nieuwe specifieke uitkering voor domeinoverstijgend samenwerken

Vanaf 20 februari 2023 kunnen gemeenten de nieuwe specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) aanvragen. De SPUK DOS ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

De SPUK DOS is bedoeld voor:

De SPUK verlengt de bijdrage die 3 pilotgemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen) kregen voor dergelijke experimenten. Deze gemeenten krijgen een vaste bijdrage zodat ze kunnen doorgaan met de experimenten die in 2021 zijn gestart.

Voor nieuw aanvragende gemeenten is in 2023 in totaal ‚ā¨¬†8,9 miljoen beschikbaar. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment¬†met¬†begeleiding of¬†zonder¬†begeleiding van een centraal persoon.

2 aanvraagrondes

Burg binnen gemeente Lansingerland
© Rob Poelenjee

Je kunt de specifieke uitkering aanvragen in 2 rondes:

  • van 20 februari 2023, 9.00 uur tot en met 10 maart¬†2023, 18.00 uur
  • van 27 juni 2023, 9.00 uur tot en met 11 juli 2023, 18.00 uur

Om zoveel mogelijk initiatieven een kans te geven, is in de eerste ronde het volledige budget van ‚ā¨¬†8,9 miljoen beschikbaar. Is er na de eerste ronde nog budget over? Dan is dat beschikbaar in de tweede ronde. Als gemeenten meer aanvragen dan er beschikbaar is, dan verdelen we het budget door te loten.

Langer thuis wonen

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis. Zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan daarmee worden uitgesteld of voorkomen. De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

Meer informatie vind je op de pagina van de regeling.