21 februari 2022

Subsidie Regio-impuls Hartzorg geopend

Sinds eind 2021 werken ZonMw en de Hartstichting samen om de Juiste Hartzorg op de Juiste Plek te bieden. Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC-Connect kunnen nu bij ZonMw een subsidie aanvragen. Met de Regio-impuls Hartzorg kunnen ze regionale transmurale afspraken implementeren die leiden tot de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Integrale cardiologische zorg voor atriumfibrilleren en hartfalen

Regionale samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij het Connect-programma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) brengen zorgverleners uit de 1e, 2e en 3e lijn bij elkaar. Samen bieden ze cardiologische zorg voor atriumfibrilleren of hartfalen meer integraal en transmuraal aan. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener die op dat moment de beste bijdrage aan zijn/haar zorgbehoefte kan leveren. Het doel van de Regio-impuls Hartzorg is om samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen.

Praktische informatie

De subsidieaanvraag kan tot 14 april 2022 om 14.00 uur worden ingediend. Per regionaal samenwerkingsverband kan maximaal €75.000,- aangevraagd worden. Naar verwachting volgt er na de zomer van 2022 nog een tweede en laatste subsidieronde gericht op Hartzorg.


Landelijke Impuls Hartzorg

De Juiste Hartzorg op de Juiste Plek biedt naast de Regio-impuls Hartzorg nog een vorm van ondersteuning: de Landelijke Impuls Hartzorg. Deze Impuls heeft tot doel om een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls Hartzorg wordt gefaciliteerd door de Hartstichting.