26 april 2021

Subsidie geopend voor opschalen e-health in lopende Regio-impulstrajecten

Samenwerkingsverbanden die e-health inzetten binnen een lopend Regio-impulstraject kunnen nu een extra subsidie aanvragen. ZonMw stelt deze subsidie beschikbaar zodat samenwerkingsverbanden de toepassing van e-health binnen een JZOJP-project kunnen verbreden, opschalen en verduurzamen. 

Barrières wegnemen in de opschaling van e-health

Arts levert digitale zorg via zijn smartphone
© VWS

Voor een toekomstbestendige zorg zijn duurzame digitale oplossingen van groot belang. Maar bij het implementeren van e-health is het niet ongebruikelijk dat er barrières zijn die een vlotte opschaling in de weg staan. Deze ZonMw-subsidie maakt het mogelijk om binnen een bestaand Regio-impulstraject (onderdeel van ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek) de inzet van e-health naar een hoger plan te tillen. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die op dit moment een Regio-impulstraject uitvoeren of deze recent hebben afgerond. Er moet binnen dat traject al gestart zijn met de toepassing van e-health.

Praktische informatie

De subsidieaanvraag kan tot 20 mei 14.00 uur ingediend worden. Per project kan maximaal €30.000 worden aangevraagd. De looptijd van het project is gelijk aan de looptijd van het Regio-impulstraject.