23 mei 2024

Online gesprek: Hoe ga je om met de uitvoering van het IZA in de regio?

Aiko de Raaf kwartiermaker van het IZA ging op 17 april online in gesprek met Jolanda Buwalda, voorzitter raad van bestuur Omring. Dit gesprek, over hoe ze omgaat met de uitvoering van het IZA in haar regio, vond plaats in Omring 'thuis' in Hoorn. Deelnemers konden online live aansluiten en vragen stellen.

Aiko de Raaf: “Dit gesprek voelde aan als een ontdekkingsreis, waarbij we niet slechts een lijstje vragen afwerkten, maar echt de diepte ingingen en nieuwe inzichten opdeden."

Mooie learnings uit het gesprek zijn:

  1. Het belang van mentaliteit en gedrag boven een strikte blauwdruk of plan van aanpak.
  2. De evolutie van zorgbestuurders naar netwerkbestuurders, waarbij het creëren van verbindingen en tonen van daadkracht centraal staat. Maatschappelijk ondernemerschap is de sleutel!
  3. Het cruciale belang van het centraal stellen van mens en maatschappij voor de toekomst van de zorg. Juist dappere en bevlogen professionals zijn de succesbepalende factor.
  4. Het besef dat krimp niet noodzakelijk een afname betekent, maar eerder een heroriëntatie en groei op andere vlakken. Hiervoor is de zinnige zorg alliantie met VGZ van cruciale betekenis geweest als opmaat van IZA en NHN gezond.
  5. De noodzaak van een comfortabele ombouw, ondersteund door innovatiegelden en meerjarencontracten. Aangevuld met een op duurzaam ingerichte bedrijfsvoering.
  6. 'Practice what you preach', waarbij het niet alleen gaat om het toevoegen van iets aan IZA, maar om het gemeengoed te maken binnen de zorgprofessionals en de eigen organisatie.

Ook kwamen er veel goede voorbeelden aan bod zoals burgerinitiatieven coöperatie Texel kerngezond; van vergrijzing naar vernieuwing, de buurtverbinder en de inwonerraad van NHN gezond.

Kijk het hele gesprek terug