1 mei 2024

Nieuwe betaaltitel voor domein- en sectoroverstijgende samenwerking

Op 1 mei 2024 treedt de betaaltitel bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking (BDSS) in werking. De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025. Zorgorganisaties kunnen hierdoor binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) kosten vergoed krijgen die ze maken voor patiëntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere sectoren of domeinen. Tot nu toe konden ze die kosten nergens verhalen.

Akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) stimuleren aanbieders van zorg en ondersteuning om samen te werken voor specifieke kwetsbare doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een aanpak voor het maken van domeinoverstijgende afspraken voor zorg en ondersteuning aan patiënten met dementie in een bepaalde wijk/regio. Die patiëntengroepsgebonden samenwerking vraagt de inzet van mensen en middelen voor coördinatie en regie.

Bekostiging van samenwerking voor groepen verzekerden

Domein- en sectoroverstijgende samenwerking is veelal gericht op specifieke groepen verzekerden. Een knelpunt hierbij was dat zorgaanbieders die onder de Zvw vallen, declareren op basis van verleende zorg aan individuele patiënten. Omdat deze patiëntengroepsgebonden samenwerking niet is toe te rekenen aan individuele patiënten, was het voor deze aanbieders niet goed mogelijk om de kosten die samenhangen met de samenwerking vergoed te krijgen. 

Samenwerking vraagt om betaaltitel Zvw

Een werkgroep met alle IZA-partijen concludeerde dat een patiëntengroepsgebonden samenwerking vraagt om een betaaltitel die het mogelijk maakt dat iedere zorgaanbieder of welzijnsorganisatie vanuit het eigen domein vergoed wordt voor de bijdrage aan deze samenwerking. Met de betaaltitel BDSS geldt dit nu ook voor zorgaanbieders die onder de Zvw vallen. Zodat passende zorg voor kwetsbare groepen een stapje dichterbij komt. Binnenkort verschijnt een handleiding die veldpartijen handvatten biedt bij het gebruik van de betaaltitel in de praktijk.

Lees meer over de betaaltitel BDSS