2 juni 2021

Niet-vrijblijvende afspraken huisarts en wijkverpleging cruciaal voor goede samenwerking rond kwetsbare ouderen

De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige vormen het kernteam in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Goede samenwerking in dit kernteam is essentieel, maar nog niet overal vanzelfsprekend, bleek uit eerder onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarom onderzocht de inspectie in 2019 en 2020 in zes werkgebieden in Nederland hoe deze samenwerking verloopt.

Goede samenwerking, tevreden ouderen en mantelzorgers

In deĀ werkgebieden waar het onderzoek uitgevoerd werd, zag de IGJ grote verschillen. Waar de samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen goed was, waren ouderen en mantelzorgers tevreden en ondervonden zorgverleners meer werkplezier. Waar juist onvoldoende werd samengewerkt, kregen kwetsbare ouderenĀ niet (op tijd) de nodige zorg, werden mantelzorgers extra belast en was de zorg reactief in plaats van proactief.

Afspraken en praktijkondersteuners

Jonge wijkverpleegkundige helpt een oudere dame in haar stoel
© Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op basis van de bevindingen formuleerde de IGJ een aantal bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Zaken die de samenwerking stimuleerden waren:

  • Niet-vrijblijvende afspraken over de zorg in het werkgebied (tussen huisartsenpraktijken en aanbieders van wijkverpleging) en met zorgverzekeraars.
  • Voldoende en gekwalificeerde praktijkondersteuners voor ouderenzorg in de huisartsenpraktijk.
  • Een samenvallend werkgebied voor huisartsenzorg en wijkverpleging.

Daarentegen kunnen deze factoren goede samenwerking juist in de weg staan:

Ben je benieuwd welke aanbevelingen de IGJ doet aan lokale, regionale en landelijke partijen? Download dan het onderzoeksrapport.

Meer over samenwerken

Deel deze pagina