19 november 2019

Minister Bruins bezoekt Gedeelde Zorg

Op maandag 18 november bezocht minister Bruins het programma Gedeelde Zorg in Midden-Holland. In dit programma werken gemeenten, ziekenhuis, huisartsen, GGZ, VVT en thuiszorg regionaal samen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Met behulp van data brengen de partijen de behoeften van de regio in kaart. Vervolgens stemmen zij gezamenlijk het zorg- en welzijnsaanbod op deze vraag af.

Minister Bruins spreekt gezelschap toe
© Gemeente Gouda

Strategische keuzes op basis van data

Omdat traditionele organisaties en bekostigingsmodellen onder druk kwamen te staan, kozen de partijen in Midden Holland voor een gezamenlijke aanpak en richtten het programma Gedeelde Zorg op. De bestuurlijke aannames om het programma te starten bleken echter al snel onjuist. Zo heerste bijvoorbeeld de opvatting dat de regio sterker vergrijst dan de rest van Nederland. Data liet zien dat dit niet klopt. Ook bleek uit de analyse dat problemen vaak sterk worden gemedicaliseerd. Men probeert deze problemen tot ver in de medisch specialistische zorg op te lossen, terwijl de oplossing vaak al in het sociaal domein kan worden gevonden.

Integraal werken

Op basis van het databeeld maken partijen gezamenlijk afspraken over de geboden zorg. Een concreet voorbeeld is de inzet van een transferverpleegkundige ter ondersteuning van de huisarts. De data-analyse liet zien dat veel patiënten op de spoedeisende hulp 75 jaar of ouder zijn. Veel van hen horen niet op de spoedeisende hulp thuis, maar kwamen daar terecht omdat er geen alternatieven waren. Nu de huisarts de transferverpleegkundige kan inzetten, komen deze kwetsbare patiënten op de juiste plek terecht.

Een ander mooi voorbeeld is het TANDEM-project, waarmee snel en adequaat wordt ingespeeld op hulpvragen bij dementie. Een HBO+ verpleegkundige verleent niet alleen zorg, maar weet ook antwoord op vragen als: wat komt er op mij af? En waar kan ik terecht?

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met data om jouw regio in kaart te brengen? Op de site www.regiobeeld.nl vind je een basisdataset waarmee je de (toekomstige) zorg- en ondersteuningsbehoefte in kaart kan brengen.

Deel deze pagina