23 augustus 2021

Juiste zorg en ondersteuning voor oudere migranten voorkomt onnodige spoedzorg

Bewoners van Amsterdam Nieuw-West komen vaak onterecht op de spoedzorg van het ziekenhuis OLVG. Vaak zijn ditĀ ouderen met een migratieachtergrond. Een gebrek aan passende en toegankelijke zorg en ondersteuning in de wijk draagt mede bij aan dit probleem. Pharos heeft voor de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis onderzocht hoe het zorg- en ondersteuningsaanbod kan worden verbeterd, zodat onnodig gebruik van de spoedzorg afneemt.

Handen van een oudere man leunend op een wandelstok
© VWS / PureBudget

Eerder signaleren

PatiĆ«nten die onterecht op de spoedzorg (SEH) terecht komen hebben vaak te laat contact met de huisarts of de huisartsenpost. Als problemen eerder gesignaleerd worden kan al veel eerder preventie of ondersteuning in de buurt gebodenĀ worden. Bij ouderen met een migratieachtergrond ontstaanĀ problemen vaak omdat ze te lang thuis blijven wonen of medicijnen verkeerd gebruiken.

In gesprek met oudere inwoners

In het kader van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek in Amsterdam heeft Pharos gesproken met actieve oudere inwoners met een groot netwerk over wat hen opvalt en wat hen zorgen baart in de route naar de juiste zorg, preventie en ondersteuning onder ouderen in Nieuw-West. Daarnaast zijn op basis van wetenschappelijke studies de belangrijkste redenen om spoedzorg te gebruiken verzameld.

Aanbevelingen

De vier belangrijkste aanbevelingen van Pharos aan Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam zijn:

Deze aanbevelingen zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en zorgverzekeraars.

Meer informatie

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over dit project, neem contact op met projectleider Karen Hosper van Pharos via k.hosper@pharos.nl.


Deel deze pagina