18 juli 2019

Informatiebijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

In september organiseert ZonMw informatiebijeenkomsten voor ge√Įnteresseerden in een subsidie voor lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen bieden. Als u interesse heeft in een van de bijeenkomsten, noteer 12 of 24 september dan alvast in uw agenda.

Na de zomer weer subsidiemogelijkheden

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt met verschillende subsidiemogelijkheden lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg en ondersteuning bieden. Wilt u ook uw lokale netwerk (verder) ontwikkelen met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) of een Uitwerkingssubsidie (Fase II)? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden nog een keer. Op dit moment evalueren zij de subsidieoproepen die dit voorjaar open zijn gegaan. De nieuwe oproepen kunnen nét iets anders zijn.

Informatiebijeenkomst voor bestaande netwerken

Op donderdagmiddag 12 september organiseert ZonMw¬†in Utrecht een informatiebijeenkomst over de Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg ‚Äď Fase II. Met deze subsidie kan uw netwerk samen met een actieonderzoeker werken aan het realiseren van verbeteringen die zich richten op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de uitwerkingssubsidie en het doen van actieonderzoek. Er zijn ook actieonderzoekers, zodat netwerken en actieonderzoekers met elkaar kennis¬†kunnen maken.¬†Op 12 september heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van ZonMw.

Webinar voor startende netwerken

Op dinsdag 24 september kunt u deelnemen aan een webinar over de Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (Fase I). Deze online informatiebijeenkomst biedt informatie voor iedereen die een Ontwikkelsubsidie wil aanvragen. Tijdens het webinar bespreekt ZonMw de subsidieoproep en geven zij u praktische tips voor het indienen van de aanvraag. Noteer 24 september dus alvast in uw agenda wanneer u interesse heeft in deze subsidieoproep.

Al aan de slag

Eerder dit jaar gingen er al 27 netwerken aan de slag met een ‚ÄėOntwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg‚Äô (Fase I). Met een ‚ÄėUitwerkingssubsidie‚Äô zijn acht lokale netwerken in juli gestart met het verder ontwikkelen en verbeteren van het netwerk en de samenwerking. Dit doen zij door samen met een actieonderzoeker specifieke zorg- en ondersteuningsthema‚Äôs aan te pakken.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een online aanmeldformulier dat u eind juli op de website van ZonMw kunt invullen. ZonMw communiceert hier ook over in de nieuwsbrief Ouderen. Voor de bijeenkomst op 12 september is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om zoveel mogelijk netwerken de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de bijeenkomst, verzoekt ZonMw u om maximaal 1 persoon per netwerk aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via netwerken-lzo@zonmw.nl.

Meer informatie

Op de website van ZonMw vindt u meer informatie over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hier maakt ZonMw ook bekend wanneer de beide subsidieoproepen weer opengesteld worden. En via de website en de nieuwsbrief Ouderen laten zij u de precieze locatie en het programma van de informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden weten.