24 juni 2020

Eerste editie kennisagenda JZOJP verschenen

Het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek overhandigde vandaag de eerste kennisagenda aan Ernst van Koesveld (DGLZ) van het ministerie van VWS. De kennisagenda bevat concrete aanbevelingen om kennis uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. De focus van deze eerste agenda ligt op het verplaatsen van zorg.

Overhandiging kennisagenda 2020 via zoom
© VWS

Aanbevelingen voor ministerie en praktijk

Met de kennisagenda, die jaarlijks zal verschijnen, adviseert het Kennisplatform de minister van Medische Zorg & Sport over de programmering van het ministerie van VWS. Ook partijen uit de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben baat bij de analyse en aanbevelingen in de agenda. Het helpt hen om te bepalen waar het ontwikkelen en toepassen van kennis zich op moet richten het komende jaar.

Deel deze pagina