Positieve gezondheidsbenadering in huisartsenpraktijk

Met de positieve gezondheidsbenadering wordt zorg afgestemd op de pati├źnt en zijn behoeftes, in plaats van andersom. In deze benadering staat niet de aandoening of beperking van de pati├źnt centraal, maar de mens als geheel. Inclusief zijn sociale en geestelijke behoeften. Sinds 2015 doet Hans Peter Jung, eigenaar van huisartsenpraktijk Afferden, mee aan een pilot van VGZ.

Opa en oma rennen met vliegers samen de kleinkinderen
© VWS / PureBudget

Focus op de pati├źnt

Binnen deze pilot krijgt de huisarts per pati├źnt betaald in plaats van per consult waardoor hij meer tijd heeft voor zijn pati├źnten. Deze ruimte gebruikt hij om de positieve gezondheidsbenadering vorm te geven.

Positieve gezondheid

Het concept positieve gezondheid is in 2012 geïntroduceerd door Machteld Huber. De benadering draait om het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. En daarbij zo veel mogelijk eigen regie te hebben. Daarbij wordt aandacht besteed aan zes dimensies:

  1. Dagelijks functioneren
  2. Lichaamsfuncties
  3. Mentaal welbevinden
  4. Zingeving 
  5. Kwaliteit van leven
  6. Sociaal-maatschappelijke participatie 

Samenwerking met het sociaal domein

Gezondheid heeft hiermee een bredere betekenis gekregen, waardoor er andere zorguitkomsten mogelijk zijn. In Afferden worden steeds minder vaak pati├źnten doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit vraagt wel om een andere rol van de huisarts: nauwer contact met het sociaal domein is cruciaal.

Meer informatie

Meer weten over de positieve gezondheidsbenadering? Bekijk de themapagina over positieve gezondheid op loketgezondleven.nl. Hier vind je factsheets, materialen, tips en meer.

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Afferden 

Betrokken organisatie: Huisartsenpraktijk Afferden

Deel deze pagina