Podcasts

Er zijn al veel initiatieven om de boodschap en beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen in de praktijk. Heb je al genoeg te lezen, maar wil je je toch laten inspireren? Op deze pagina vind je interessante podcasts. 

Podcastseries

Podcast Digitale Zorg (NVZ)

Hoe zijn ziekenhuizen en revalidatiecentra bezig met de digitale transformatie? Hoe zetten zij hybride zorg in en regelen ze elektronische gegevensuitwisseling? In deze podcastreeks van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) worden veel praktische voorbeelden gedeeld en krijg je af en toe een globaal overzicht van de digitale transformatie.

Naar de podcast

Preventie podcast (NVZ)

Hoe besteed je in het ziekenhuis aandacht aan leefstijl en preventie? In deze serie gaan artsen, verpleegkundigen en projectleiders in gesprek over hun ervaring met rookvrije zorg, gezonde voeding en andere onderwerpen op het gebied van leefstijl.

Naar de podcast

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Zorg voor innoveren (Zvi) bestaat uit vijf overheidspartijen die de krachten hebben gebundeld om ervoor te zorgen dat innovatieprocessen succesvol verlopen. In de podcast gaat Zvi dieper in op actualiteiten met experts op gebied van zorg en innovatie. Ze verbinden zorgprofessionals, ondernemers en burgers. Wat is hun visie op ontwikkelingen in het zorgveld?

Naar de podcast

Stem van de dokter (FMS)

In deze podcast gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, maatschappelijke rol van medisch specialisten, jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt, duurzaamheid, bestuurbaarheid in de zorg, praten over de dood en werkplezier.

Naar de podcast

De innovatieve huisarts

Huisarts Christian de Groot maakt podcasts van gesprekken die hij met andere huisartsen voert. In de podcasts worden best practices gedeeld. Zo wil Christian de drempel om aan de slag te gaan met innovatie en digitale zorg voor collega’s te verlagen.

Naar de podcast

Digitale transformatie en innovatie (Vilans)

Vilans heeft twee podcastseries gemaakt over digitale transformatie en innovatie. In de serie 'Vilans Ontmoet' vertellen experts uit de langdurende zorg over digitale transformatie in de zorg. In de serie 'We love Innovators' onderzoeken zorgvernieuwers, op persoonlijke titel, hoe de zorg toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Naar de podcast

Podcastafleveringen

Digitale toegang in de zorg: welke deuren kunnen allemaal open? (Nictiz)

In de aflevering gaat Bob van Os (programmamanager eID bij Nictiz) in gesprek met Chris Flim en Anouk van den Broek (VWS) over:

  • Wat de juiste zorg op de juiste plek en zorg op afstand betekenen
  • Hoe zorg slim geregeld kan worden door digitale innovatie
  • Wat PGO’s zijn en wat het verschil is met een portaal

Naar de podcast

Stijgende zorgkosten: ligt hier de oplossing? (BNR)

In deze BNR-podcast legt bestuurder Peter Bennemeer uit hoe hij in het Brabantse ziekenhuis Bernhoven een nieuwe koers insloeg. Hij stopte de perverse beloningsprikkels, maakte artsen verantwoordelijk en maakte afspraken met zorgverzekeraars. Dit resulteerde in meer zinnige zorg en tevreden patiënten en professionals.

Naar de podcast

Nu ingrijpen voor duurzaam betaalbaar zorgstelsel (BNR)

In deze BNR-podcast pleit Josefien Kursten, directeur regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit, voor een andere bekostiging in de zorg. We moeten van ziekte als verdienmodel naar gezondheid als verdienmodel, aldus Kursten. Zo kan de zorg bijdragen aan het functioneren van mensen en kwaliteit van leven.

Naar de podcast

Samen de schouders eronder (Physio Global)

Wat is belang voor het analyseren van het gezondheidsprobleem van een patiënt met schouderklachten voor het wel of niet doorsturen naar een orthopeed? Welke patiënt is (niet) geschikt om door te sturen in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Physio Global gaat in deze podcast in gesprek met orthopedisch chirurg Marc Wagener en fysiotherapeut Beate Dejaco.

Naar de podcast

Deel deze pagina